Ви є тут

Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів" (Кількість коментарів: 41)
P2 Створення навігаційних систем для космічних апаратів, ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів (Кількість коментарів: 5)
P2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок (Кількість коментарів: 41)
P3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P3 Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах (Кількість коментарів: 34)
P3 Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування (Кількість коментарів: 41)
P4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P4 Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту (Кількість коментарів: 58)
P5 Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною (Кількість коментарів: 45)
P5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (Кількість коментарів: 22)
P5 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 44)
P6 Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки (Кількість коментарів: 43)
P7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P7 Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки (Кількість коментарів: 32)
P8 Фізичні засади формування низькорозмірних систем із урахуванням взаємодії частинок та створення інноваційного вакуумно-технологічного обладнання з плазмовими потоками надвисокої густини (Кількість коментарів: 52)
P8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України (Кількість коментарів: 18)
P9 Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України (Кількість коментарів: 34)
P9 Визначення фізичних характеристик електродинамічних структур різного призначення методами мікрохвильової спектроскопії (Кількість коментарів: 7)
P9 Космічне та геоінформаційне забезпечення прийняття рішень в ключових сферах національної безпеки і оборони України (Кількість коментарів: 24)
P10 Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем (Кількість коментарів: 79)
P10 Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування (Кількість коментарів: 65)
P11 Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів (Кількість коментарів: 30)
P11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 0)
P11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 46)
P12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію (Кількість коментарів: 23)
P12 Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл (Кількість коментарів: 54)
P13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем (Кількість коментарів: 38)
P13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи" (Кількість коментарів: 12)
P14 Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 54)
P15 Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів (Кількість коментарів: 59)
P15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин (Кількість коментарів: 54)
P15 Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів з унікальними фізико-механічними властивостями (Кількість коментарів: 39)
P16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами" (Кількість коментарів: 1)
P16 Фізичні принципи спін-хвильової електроніки та спінтроніки (Кількість коментарів: 29)
P16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення (Кількість коментарів: 40)
P16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього (Кількість коментарів: 24)
P17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами (Кількість коментарів: 39)
P17 Створення мобільних комбінованих телекомунікаційних систем з використанням тропосферних засобів електронних комунікацій (Кількість коментарів: 23)
P17 Створення та широке впровадження нових зварювальних електродів для нафтогазовоϊ та машинобудівноϊ галузі (Кількість коментарів: 47)
P18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P18 Підвищення якості та надійності промислової продукції за допомогою ультразвукових технологій (Кількість коментарів: 56)
P18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 46)
P19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень (Кількість коментарів: 49)
P19 Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів (Кількість коментарів: 90)
P20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи (Кількість коментарів: 19)
P20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей (Кількість коментарів: 28)
P21 Сучасні методи алгебри і теорії чисел та їx застосування (Кількість коментарів: 35)
P21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях (Кількість коментарів: 35)
P21 Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації (Кількість коментарів: 67)
P21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами” (Кількість коментарів: 39)
P22 Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення (Кількість коментарів: 37)
P22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі (Кількість коментарів: 30)
P22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації (Кількість коментарів: 23)
P22 Створення, випробування та дослідження на навколоземних орбітах перших вітчизняних наносупутників "ПоліІТАН" формату CubeSat (Кількість коментарів: 24)
P23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі" (Кількість коментарів: 20)
P23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ (Кількість коментарів: 29)
P23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування (Кількість коментарів: 12)
P23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи (Кількість коментарів: 27)
P24 Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих (Кількість коментарів: 58)
P24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні (Кількість коментарів: 20)
P24 Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об'єктів критичної інфраструктури (Кількість коментарів: 28)
P25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях (Кількість коментарів: 49)
P26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України (Кількість коментарів: 27)
P27 Матеріали і технології для створення елементів конструкцій ракетної і авіаційної техніки (Кількість коментарів: 16)
P27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 50)
P28 Металеві, металокерамічні та керамічні матеріали і вироби з них для озброєння, військової техніки та енергетики (Кількість коментарів: 32)
P28 Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень (Кількість коментарів: 44)
P28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки (Кількість коментарів: 35)
P28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій (Кількість коментарів: 46)
P29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
P29 Ультразвукова ударна обробка поверхні конструкцій та споруд (Кількість коментарів: 36)
P29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій” (Кількість коментарів: 8)
P29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань (Кількість коментарів: 79)
P30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії (Кількість коментарів: 23)
P31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 35)
P31 Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки (Кількість коментарів: 54)
P31 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 35)
P32 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН” для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 26)
P33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 0)
P33 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 32)
P34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками" (Кількість коментарів: 43)
P34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 43)
P35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 38)
P36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел (Кількість коментарів: 34)
P38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики (Кількість коментарів: 30)
P39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України (Кількість коментарів: 23)
P42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 0)
P43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці" (Кількість коментарів: 51)
P44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі" (Кількість коментарів: 16)
P45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)" (Кількість коментарів: 0)
P47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 1)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України (Кількість коментарів: 56)
P1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату (Кількість коментарів: 11)
P4 Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології (Кількість коментарів: 56)
P5 Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива (Кількість коментарів: 69)
P6 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 48)
P10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій (Кількість коментарів: 64)
P11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України (Кількість коментарів: 31)
P12 Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи України (Кількість коментарів: 49)
P12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України (Кількість коментарів: 21)

Сторінки