Ви є тут

Національна премія / Державні премії

Номер Назва роботи Презентація
P Цикл праць по науковому обґрунтуванню, розробці і впровадженню високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації (екологізації) виробництв та системному вдосконаленню еколого-економічної діяльності підприємств (Кількість коментарів: 0)
П1 Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах (Кількість коментарів: 0)
P1 Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві (Кількість коментарів: 0)
П1 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Комп’ютерна дискретна математика" (Кількість коментарів: 0)
P2 Комплекс науково-дослідних та технологічних робіт з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у відповідності з міжнародними стандартами та впровадження їх у практичну діяльність на АЕС України (Кількість коментарів: 0)
П2 Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах (Кількість коментарів: 0)
П2 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (Кількість коментарів: 0)
P2 Комплекс науково-дослідних та технологічних розробок з ядерної та радіаційної безпеки, впроваджених на АЕС України (Кількість коментарів: 0)
П3 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників"Двигуни внутрішнього згоряння" (Кількість коментарів: 0)
P3 Розробка і промислове освоєння швидкоз’ємної касетної теплової ізоляції багаторазового використання для трубопроводів і устаткування атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР-1000 (Кількість коментарів: 0)
П3 Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах (Кількість коментарів: 0)
P4 Розробка та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів (Кількість коментарів: 0)
P4 Створення, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління (Кількість коментарів: 2)
П4 Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах (Кількість коментарів: 0)
П4 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Фізіологія рослин"; (Кількість коментарів: 0)
P5 Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість) (Кількість коментарів: 3)
P5 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
П5 Підручник „Педагогіка” (Кількість коментарів: 1)
P6 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами (Кількість коментарів: 0)
P6 Цикл робіт "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації" (Кількість коментарів: 0)
P7 Цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації" (Кількість коментарів: 0)
P7 Розвиток фізико-технологічних основ, розробка і організація серійного виробництва елементів і систем оптоелектроніки (Кількість коментарів: 0)
P8 Металічні і неметалічні корисні копалини України (Кількість коментарів: 4)
P8 Розробка високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі (Кількість коментарів: 0)
P9 Наукові засади системного моніторингу і управління водними екосистемами та їх практична реалізація на основі ГІС-технологій (Кількість коментарів: 0)
P9 Національний атлас України: теорія та практика розробки (Кількість коментарів: 0)
P10 Цикл наукових праць з історії медицини (Кількість коментарів: 0)
P10 Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів (Кількість коментарів: 0)
P11 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок" (Кількість коментарів: 0)
P11 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв (Кількість коментарів: 0)
P12 Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації (Кількість коментарів: 0)
P12 Розробка наукових основ технології виробництва крупногабаритних твердосплавних виробів та освоєння їх промислового виробництва для металургійної промисловості України (Кількість коментарів: 0)
P12 Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 0)
P13 Розробка і впровадження в серійне виробництво установок третього покоління для дезінтеграції твердого палива на теплових електростанціях (Кількість коментарів: 0)
P13 Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників (Кількість коментарів: 0)
P14 Цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз" (Кількість коментарів: 0)
P14 Розробка системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні (Кількість коментарів: 0)
P15 Комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт для забезпечення стабілізаційних заходів з підвищення рівня безпеки об’єкта "Укриття"; Чорнобильської АЕС (Кількість коментарів: 0)
P15 Цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування" (Кількість коментарів: 0)
P16 Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ) (Кількість коментарів: 0)
P16 Відродження спадщини видатної української родини Симиренків і створення нового напрямку у вітчизняній науці -симиренкознавства (Кількість коментарів: 2)
P17 Система моніторингу, управління селекційним процесом, біотехнологічних методів для створення вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин і птиці з високим генетичним потенціалом продуктивності (Кількість коментарів: 0)
P17 Розробка та впровадження наукоємної технології виробництва ресурсоощадливих шин (Кількість коментарів: 0)
P18 Державно-соборний процес в Україні першої третини ХХ століття (Кількість коментарів: 0)
P18 Цикл праць ";Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво" (Кількість коментарів: 0)
P19 Цикл наукових праць:"Економічна енциклопедія"; у 3-х томах та "Економічний енциклопедичний словник"; у 2-х томах (Кількість коментарів: 0)
P19 Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози (Кількість коментарів: 0)
P20 Коксозамінні енергозаощаджуючі технології (Кількість коментарів: 0)
P20 Система управління сучасними телекомунікаційними мережами (Кількість коментарів: 0)
P21 Селекція високопродуктивних сортів сої і їх впровадження у виробництво (Кількість коментарів: 0)
P21 Система активного захисту літальних апаратів (Кількість коментарів: 0)
P22 Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції (Кількість коментарів: 0)
P22 Розробка та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки (Кількість коментарів: 0)
P23 Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління) (Кількість коментарів: 0)
P23 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей і сімейств автомобілів підвищеної прохідності (Кількість коментарів: 0)
P24 Цикл робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх захисту" (Кількість коментарів: 0)
P24 Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України (Кількість коментарів: 0)
P25 Створення та впровадження в серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань (Кількість коментарів: 0)
P25 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" (Кількість коментарів: 0)
P26 Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском (Кількість коментарів: 0)
P26 Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві (Кількість коментарів: 0)
P27 Відкриття тромбін-плазмінової системи як однієї з основних регуляторних систем організму та дослідження фундаментальних механізмів її функціонування як основи патогенезу і саногенезу багатьох хвороб (Кількість коментарів: 0)
P27 Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження ракети-носія "Зеніт-3SL";як невід"ємної частини комплексу "Морський старт" (Кількість коментарів: 0)
P28 Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі (Кількість коментарів: 0)
P28 Розробка і впровадження енергозберігаючої технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур (Кількість коментарів: 0)
P29 Система активного захисту літальних апаратів (Кількість коментарів: 0)
P29 Розробка та впровадження комплексу технологій зменшення витрат коксу і природного газу для підвищення ефективності виплавки чавуну та феросплавів (Кількість коментарів: 0)
P30 Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві (Кількість коментарів: 0)
P30 Створення та впровадження в медичну практику комплексних препаратів для малооб’ємної інфузійної терапії (Кількість коментарів: 1)
P31 Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості (Кількість коментарів: 0)
P31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
P31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
P32 Квантові явища в нових вуглецевих наносистемах (Кількість коментарів: 0)
P32 Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних (Кількість коментарів: 0)
P33 Цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки руйнування" (Кількість коментарів: 0)
P33 Молекулярно-генетичні основи біотехнології відтворення тварин (Кількість коментарів: 0)
P34 Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації (Кількість коментарів: 0)
P34 Цикл наукових праць "Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання" (Кількість коментарів: 0)
P35 Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти (Кількість коментарів: 0)
P35 Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт (Кількість коментарів: 0)
P36 Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі (Кількість коментарів: 0)
P36 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні (Кількість коментарів: 0)
P37 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта (Кількість коментарів: 0)
P37 Наукове обґрунтування та впровадження теорії механізмів управління земельними ресурсами, що забезпечують високу ефективність використання і охорони землі (Кількість коментарів: 0)
P38 Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування (Кількість коментарів: 0)
P38 Створення триступеневої ракети-носія "Зеніт-3SL" за програмою "Морський старт" (Кількість коментарів: 0)
P39 Розроблення та впровадження технологій продовження термінів служби керованих засобів ураження іноземної розробки та виробництва (Кількість коментарів: 0)
P39 Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання (Кількість коментарів: 0)
P40 Наукові основи створення та широке впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими фазами втілення для продукції машинобудування (Кількість коментарів: 0)
P40 Наукове забезпечення та інституційні засади екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування (Кількість коментарів: 0)
P41 Експериментальні дослідження біологічної дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля (Кількість коментарів: 0)
P41 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу (Кількість коментарів: 0)
P42 Система управління фінансами в галузі освіти і науки (Кількість коментарів: 0)
P42 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах" (Кількість коментарів: 0)
P43 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей та сімейств автомобілів підвищеної прохідності в інтересах народного господарства та оборони України (Кількість коментарів: 0)
P43 Сучасні технології виробництва “сонячного” кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (Кількість коментарів: 0)
P44 Цикл наукових праць "Оптимізація природокористування і забезпечення екологічної безпеки" (Кількість коментарів: 0)
P44 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей (Кількість коментарів: 0)
P45 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України (Кількість коментарів: 0)
P45 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу (Кількість коментарів: 0)

Сторінки