Ви є тут

Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору


Номер роботи - P 35 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф., к.т.н. Коваленко Є.Ю., Душейко М.Г., Лауш А.Г., Першин М.О., к.т.н. Хомініч В.І., Бендасюк Н.М.

Авторами на основі теоретичних досліджень, експериментів та розробки засобів та методів енергоощадної системи електроживлення, надійного радіозв’язку та енергоефективного теплового режиму роботи електронних платформ обґрунтовані технології забезпечення довготривалого знаходження на орбітах Землі наносупутників “ПоліІТАН-1” та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat».

Створені наукові основи технології проектування,конструювання та виготовлення підсистем наносупутників“ПоліІТАН 1”та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat». Розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат, а також створені алгоритми побудови циклограм електроживлення, враховуючі енергоспоживання наносупутників одночасно на усіх відрізках часу їх знаходження на орбіті.

Запропоновано та впроваджено нові конструкційні матеріали – надлегкі, тепло- та радіаційно-захисні несучі сотопанельні вуглепластикові конструкції космічного застосування, програмне забезпечення з енергоощадними алгоритмами та засоби контролю стану акумуляторних батарей та електронної платформи наносупутників. На орбіті Землі відпрацюванні вітчизняні підсистеми орієнтації та навігації з приймачем глобальних сигналів GPS\GLONASS з точністю знаходження по висоті до 3 м. В реальних умовах космосу підтверджені фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень плівкових нанокристалічних та монокристалічних пристроїв - фотоелектричних перетворювачів та датчиків кутових координат Сонця. Характеристики створених підсистем вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН 1” та “ПоліІТАН-2” формату «CubeSat» знаходяться на рівні світових аналогів, а деякі з них перевищують світові аналоги у даному класі. 

Кількість публікацій: 3 енциклопедії, навчальний посібник, 75 статей (6 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 26/5; Scopus – 39/5; Google Scholar – 137/6Отримано 3 патенти України на винахід та патент США на винахід.