Ви є тут

Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування


Номер роботи - P 11 ПОДАНА

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.

Автори: Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Дмитрієва Г.П., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М.

Авторами визначено можливість створення нового класу евтектичних сплавів з реалізацією механізму композиційного зміцнення тугоплавкими фазами втілення. Створено наукові основи розробки нового класу евтектичних сплавів на основі заліза та кобальту з тугоплавкими фазами втілення, призначених для вирішення низки народногосподарських задач у промисловості. Сформовано базові концептуальні засади створення евтектичних сплавів перехідних металів з фазами втілення.

Запропоновано новий підхід до розробки матеріалів, здатних працювати в складних умовах одночасної дії декількох руйнуючих факторів, зокрема високих температур. Реалізовано в розроблених евтектичних сплавах природний механізм композиційного зміцнення, який має місце при евтектичній кристалізації з рідкого стану систем перехідних металів та фазами втілення.

У порівнянні зі світовими аналогами покриття бандажних полиць лопаток ГТД з розробленого сплаву у 6 разів перевищує гарантійний ресурс жароміцного промислового сплаву; інший сплав у 25 – 30 разів перевищує високотемпературну зносостійкість промислових жароміцних сплавів; зносостійкість деталей сільськогосподарських машин у порівнянні з відомими самофлюсуючими сплавами на основі нікелю  та кобальту збільшується у 1,5 разів; наплавки на деталі відцентрових свердловинних насосів підприємств концерну Укркомунмаш підвищили їх строк служби у 2-3 рази порівняно з іншими наплавками на основі нікелю (Німеччина); наплавки евтектичними сплавами на деталі водо- і парозапорної арматури підприємств того ж концерну у порівнянні з наплавкою із стандартного сплаву «Sarmat» (Німеччина) збільшили зносостійкість у 3 рази; наплавки на деталі типу «заслінка для пару» котла у порівнянні із стандартним наплавочним порошком на основі нікелю не поступаються у зносостійкості, але в два рази дешевше.

Розробки впроваджено на авіаційних підприємствах: АО «Мотор Січ, ДП ЗМКБ "Прогрес" ім. академіка О.Г. Івченко, завод № 410 ЦА; промислових підприємствах: АТ «Веркон», Концерн «Укркомунмаш, АО НІІ Ферммаш, Київська ТЕЦ-5. Економічний ефект від впровадження за останні 17 років складає 8,2 млрд. грн.

Кількість публікацій: 10 монографій (2 – іноземною мовою), 70 статей (14 - у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 138 (згідно з базою даних Google Scholar) h- індекс = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 38 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 6 докторських та 10 кандидатських дисертацій.