Ви є тут

Фізика і техніка сучасної поляриметрії


Номер роботи - P 30 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України.

 

Автори: Матяш І.Є., к.ф.-м.н., Руденко С.П., к.ф.-м.н., Савенков С.М., д.ф.-м.н., Самойлов А.В., к.ф.-м.н., Сердега Б.К., д.ф.-м.н., Стешенко С.О., к.ф.-м.н., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М., д.ф.-м.н.

 

Сприйняття людством матеріального оточення світу відбувається в основному реєстрацією випромінювання, у складі якого є поляризована частина.  Не здатність людського зору розрізняти стан поляризації світла спричиняє неповноцінне відображення об’єктивної реальності. Подолання цього недоліку  і присвячена робота авторів.  
Авторами  розроблено теоретичні та фізико-технічні засади новітнього експериментального напрямку – поляриметрії високої інформативної здатності. 
Розроблено нову концепцію вимірювальної поляриметрії - адаптивну Мюллер-поляриметрію та створено базову установку для її реалізації, поляриметричні прилади різних типів, функціонування яких ґрунтується на принципі Стокс-поляриметрії. Практична значимість цього методу у тому, що він дозволяє забезпечити отримання максимального об’єму інформації про досліджуваний об’єкт з максимально досяжною точністю та швидкістю при заданій конфігурації та метрологічних характеристиках вузлів дослідної установки без додаткових матеріальних витрат.
Розроблено технологію серійного виготовлення ряду приладів "Плазмон" та проведено їх широкомасштабне випробування в  установах НАн України.

 Результати досліджень мають значення для різноманітних галузей науки (фізики, хімії, біології, медицини), техніки (приладобудування), технологій (матеріалознавство).

 

Кількість публікацій: 19 монографії, 169 статей (94 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1412 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 21. Отримано 9 патентів України на винахід, 5 деклараційних патентів на винахід. За даною тематикою захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 29 вересня 2017 року о 14.30 на засіданні Вченої ради Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.