Ви є тут

Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.

Автори:
1. ГЕЛЕТУХА Георгій Георгійович – кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України;
2. ПЕТРОВА Жанна Олександрівна - доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України;
3. КОРІНЧУК Дмитро Миколайович - кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
4. ЖЕЛЄЗНА Тетяна Анатоліївна - кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
5. П’ЯНИХ Костянтин Євгенович - доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту газу НАН України;
6. КРІГЕР Леонід Фрідріхович - генеральний директор ТОВ "Котлозавод "КРІГЕР";
7. САВЧУК Сергій Дмитрович - виконавчий директор ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ";
8. ПОНІКАРЧУК Анатолій Миронович - директор ТОВ "Волинь-Кальвіс".

Метою роботи є розробка комплексу технологій для виробництва і споживання альтернативних видів палива, зокрема, твердих видів біопалива, біогазу зі звалищ твердих побутових відходів, торфу, композиційного палива на основі біомаси і торфу.

Запропоновано методику оцінювання енергетичного потенціалу біомаси, придатної для використання в Україні. Розроблено склад та режими виробництва композиційного біопалива з рослинної біомаси та торфу. Досліджено процес вигорання часток твердого біопалива (тирси та лушпиння соняшника) в потоці, проведено аналіз його залежності від їх вологості та фракційного складу. Виконано комплексний аналіз енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва теплової енергії з біомаси за весь період життєвого циклу. Розроблено комплексну методику та проведено експериментальні дослідження газоутворення на звалищах та полігонах України.

Розроблено інноваційну ресурсозберігаючу технологію комплексної переробки торфу на композиційне паливо та гумінові добрива; технологію ефективного спалювання низькоякісних видів біопалива в топках з ретортною подачею палива і решітками опалювання; технологію заміщення природного газу біомасою у великих обертових печах. Розроблено технології спалювання твердого біопалива вологістю до 55% на рухомих колосникових решітках. Визначено оптимальні режими роботи газозбірних свердловин, при яких досягаються максимальні ефективність збору біогазу та скорочення емісій парникових газів.

За період 2000-2019 рр. розроблено і впроваджено понад 5000 котлів на біомасі, 6 обертових печей на біомасі, 15 ТЕС/ТЕЦ на біомасі та біогазі, 12 систем збирання та утилізації біогазу на полігонах ТПВ. Продано ліцензію на два патенти України у В’єтнам. Загальна теплова потужність впровадженого обладнання склала 2299,8 МВт, електрична - 16,8 МВт.  Досягнуто сумарне заміщення природного газу - 4,2 млрд. м3. Розрахунковий економічний ефект склав 4,8 млрд. грн.

 

Громадське обговорення роботи  відбудеться 06 жовтня 2020 року о 14 годині на засіданні Вченої ради Інституту відновлювальної енергетики НАН України.  

Вхід вільний, проте, у  зв’язку із пандемією кількість місць для учасників  буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання  відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої  реєстрації надсилати на електрону пошту: Geletukha@uabio.org., запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Кількість публікацій: 231, в т.ч. 10 монографій (1 - видана за кордоном), 25 посібників, 177 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/2, Scopus– 23/4, Google Shcolar – 2513/30. Отримано 25 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.