Ви є тут

Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі"


Номер роботи - P 44 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: Волощук Ю.І., Іващенко Ю.М., Кручиненко В.Г., Чурюмов К.І.

Цикл складається з 6 монографій та 109 наукових статей, опублікованих за 1969-2013 рр. і присвячений дослідженню фізичних та кінематичних характеристик малих тіл Сонячної системи.

В рамках циклу робіт було відкрито і досліджено 2 нові комети – одну короткоперіодичну комету - 67Р/(Чурюмова-Герасименко), що є головною ціллю дорогокоштовної космічної місії Розетти (вартістю 1.7 млрд євро), і одну довгоперіодичну - С/1986 N1 (Чурюмова-Солодовникова), 352 малих планет і понад 5000 метеорних потоків. До комети 67Р, відкритої в 1969 р. київськими астрономами К.І.Чурюмовим и С.І.Герасименко в 2014 р. наблизився космічний апарат Європейської космічного агентства «Розетта» і вперше в історії науки здійснив посадку зонда Філи на ядро комети і провів наукові дослідження фізичних і хімічних характеристик кометної речовини, яка уявляє з себе залишки первинної речовини, з якої 4.6 мільярдів років тому виникло Сонце і планети, в тому числі і планета-Земля.

Серед 352 малих планет, відкритих Ю.М.Іващенком із співробітниками Андрушівської обсерваторії є багато імен астероїдів, пов´язаних з Україною.

 В рамках представленого циклу робіт було вивчено орбітальну еволюцію вибраних комет і фізичну еволюцію їх ядер в полі сонячної радіації, отримано великий обсяг комплексних спостережень комет та фотографічних і радіолокаційних спостережень метеорів. На основі цих спостережень відкрито світіння негативного іона вуглецю С2- у спектрах комет, зареєстровано спалахи від супутників Юпітера під час падіння на нього уламків комети Шумейкерів-Леві 9, розроблено нові теоретичні моделі плазмових структур комет, розроблено принципові питання фізичної теорії метеорів, що пояснюють нагрівання та механізми руйнування метеороїдів в атмосфері Землі та інших планет, виведена узагальнена інтегральна функція допливу космічної речовини на Землю в інтервалі мас від 10-12 г. до 1022 г., розроблено оригінальний метод визначення діаметра крижаного ядра комети за газо-виробництвом з нього молекул води, розроблено нову модель утворення штучного кратеру на ядрі комети, створено унікальну базу елементів орбіт індивідуальних метеорів (понад 150 тис.), відкрито понад 5000 нових метеорних потоків і асоціацій.

 

Кількість публікацій: 6 монографій, 110 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 295 (згідно з базою даних Scopus),  h – індекс = 12. За даною тематикою захищено 5 докторських та 4 кандидатські дисертації.