Ви є тут

Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів


Номер роботи - P 11 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автори: д.ф.-м.н. Брик Т.М., д.ф.-м.н. Козловський М.П., к.ф.-м.н. Пелетминський О.С., д.ф.-м.н. Плевачук Ю.О., д.ф.-м.н. Склярчук В.М., ак. Слюсаренко Ю.В., к.ф.-м.н. Сотніков А.Г.

Метою роботи є опис та аналіз властивостей матеріалів, що виникають у середовищах за екстремальних умов і демонструють нову і незвичну поведінку, зокрема в безпосередньому околі точок фазових перетворень.  

Авторами проведено дослідження різних за типом фазових перетворень у складних фізичних системах, у широких діапазонах керуючих параметрів, таких, як температура, тиск та зовнішнє поле. Теоретичного обґрунтовано методику керування груповою швидкістю світла в бозе-конденсаті за допомогою зовнішнього магнітного поля, що є основою при створенні атомних лазерів, надчутливих оптичних перемикачів, пристроїв для фокусування й накопичення енергії в сонячних батареях за похмурої погоди.

Досліджені матеріали із фазовим переходом метал–неметал у системах на основі телуру і селену за зміни температури і концентрації є придатними для застосування у металургії, приладо- та машинобудуванні, космічній техніці, ядерній енергетиці або як матриці дисперсійних сумішей у напівпровідниковому приладобудуванні.

Досліджені монотектичні системи можуть розглядатися як перспективні матеріали для дрібнодисперсних сумішей, зокрема самозмащувальних підшипників ковзання з низькими коефіцієнтом тертя та зношуванням; для автомобільної промисловості, евтектичні системи на базі олова є основою для незабруднюючих та екологічно безпечних безсвинцевих припоїв; в атомній та ядерней енергетиці, де матеріали можуть бути використані як різноманітні сенсори та теплоносії.

Кількість публікацій:10 монографій, 138 статей (132 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1780/22; Google Scholar – 2285/28. За даною тематикою захищено 4 докторських та 19 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 3 жовтня 2019 року об 11.00 на засіданні Вченої ради Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б (кімната №322).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.