Ви є тут

Склад комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 грудня 2019 року № 945/2019

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №7/2021 від 15.01.2021)

СКЛАД
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович — президент Національної академії наук України,  академік Національної академії наук України, голова Комітету (за згодою)

ГОРБУЛІН Володимир Павлович — перший віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, заступник голови Комітету (за згодою)
ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович —  Міністр освіти і науки України, заступник голови Комітету (за згодою)
СТОГНІЙ Вадим Сергійович — заступник голови Комітету
АДАМЧУК Валерій Васильович — директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (за згодою)
АНДОН Пилип Іларіонович — академік-секретар Відділення інформатики Національної академії наук України, директор Інституту програмних систем НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
АНДРОНАТІ Сергій Андрійович  (помер)
БАКІРОВ Віль Савбанович — ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, академік Національної академії наук України (за згодою)
БИЧКОВ Сергій Андрійович — головний інженер державного підприємства «АНТОНОВ» (за згодою)
БОБИР Микола Іванович — директор Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович — головний учений секретар Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
БУЛАТ Анатолій Федорович — академік-секретар Відділення механіки НАН України, голова Придніпровського наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ГАДЗАЛО Ярослав Михайлович — президент Національної академії аграрних наук України (за згодою)
ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович — директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович — проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович — ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України (за згодою)
ДАНИК Юрій Григорович — генерал-майор Збройних Сил України (за згодою)
ДОВГИЙ Станіслав Олексійович — президент національного центру «Мала академія наук України», академік Національної академії наук України (за згодою)
ЄГОРОВ Богдан Вікторович — ректор Одеської національної академії харчових технологій (за згодою)
ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович — академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович — ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», академік Національної академії наук України (за згодою)
КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович — академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КИРИЛЕНКО Олександр Васильович — академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович — директор державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної академії медичних наук України (за згодою)
КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович — академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович — заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КОРОСТЕЛЬОВ Олег Петрович — генеральний конструктор – генеральний директор державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» (за згодою)
КОШЕЧКО В’ячеслав Григорович — віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КРАВЧЕНКО Ігор Федорович — генеральний конструктор – керівник державного підприємства «Івченко-Прогрес» (за згодою)
КРЕМЕНЬ Василь Григорович — президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КРИВОВ Георгій Олексійович — голова правління – генеральний директор публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (за згодою)
КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович — ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Національної академії наук України (за згодою)
КРИШТАЛЬ Олег Олександрович — директор Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КРІВЦУН Ігор Віталійович — заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
КУШНІР Роман Михайлович — директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович — директор державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України» (за згодою)
ЛИХОЛІТ Микола Іванович — директор – головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал», член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
ЛІБАНОВА Елла Марленівна — академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЛОБАНОВ Леонід Михайлович — академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ЛОКТЄВ Вадим Михайлович — академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
МЕЛЕЖИК Петро Миколайович — директор Інституту радіофізики i електроніки імені О.Я.Усикова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович, помер
МОРГУН Володимир Васильович — академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович — голова Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович — перший віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ПАВЛЮК Степан Петрович — директор Інституту народознавства НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ПЕТРИШИН Олександр Віталійович — президент Національної академії правових наук України (за згодою)
ПЕТРОВ Вячеслав Васильович — директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ПИРОЖКОВ Сергій Іванович — віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ПІВНЯК Геннадій Григорович — ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», академік Національної академії наук України (за згодою)
ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович — академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович — директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович — голова Північно-східного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, голова ради директорів державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
СМОЛІЙ Валерій Андрійович — академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
СОКОЛ Євген Іванович — ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
СОЛОНІН Юрій Михайлович — директор Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
СУБОТІН Віктор Георгійович — генеральний директор акціонерного товариства «Турбоатом» (за згодою)
ФАРЕНЮК Геннадій Григорович — директор державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (за згодою)
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович — президент Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
ЧЕПКОВ Ігор Борисович — начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, генерал-майор (за згодою)
ЧЕХУН Василь Федорович — директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)
ШИМАН Леонід Миколайович — генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)
ШУЛЬГА Микола Федорович — помер
ЯКИМЕНКО Юрій Іванович — перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», академік Національної академії наук України (за згодою)
ЯЦКІВ Ярослав Степанович — директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).
 
Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН