Ви є тут

Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології


Номер роботи - P 4 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом.

 

Автори: Кобець А.С., Демидов О.А., Грицан Ю.І., Волох П.В., Жуков О.В., Дребот О.І., Дем’янюк О.С., Гадзало А.Я.

 

Обґрунтовано положення про просторову агроекологію як підвалину управління пертиненцією (середовище перетворення)  в техногенних ландшафтах південного сходу України та створення стійких агроекосистем на промислово порушених територіях. Розкрито положення про техноземи як функцію біогеоценотичної пертиненції та просторово-екологічний підхід для оцінки функціонування агроекосистем.

Показано, що уявлення про пертиненцію є теоретичною основою екологічного аудиту в аграрному виробництві. Кількісно пертиненція може бути оцінена за допомогою екоморфічного аналізу та принципів просторової агроекології.

Реалізація завдання збалансованого (стійкого) розвитку аграрного виробництва потребує розробки новітніх міждисциплінарних наукових підходів на перетину аграрної, біологічної, екологічної наук та державного управління. Ключова ідея полягає в досягненні зростання агропромислового потенціалу України за рахунок управління природним середовищем, що знаходить своє відображення у такому явищі, як пертиненція. Усі процеси аграрного виробництва здійснюються в умовах значної варіабельності зонально-географічних і ландшафтно-екологічних чинників та знаходяться під впливом трендів глобальних змін клімату. 

Значна техногенна трансформація сільськогосподарських угідь також є джерелом просторової варіабельності агроекологічних умов та режимів.  Авторами розроблено сучасні методи та принципи просторової агроекології, які є найважливішим інструментом управління процесами в агросфері на тактичному та стратегічному рівнях. Концепція пертиненції, як об’єкта управління, стає дієвим інструментом за умов її формалізації.

 

Кількість публікацій: 8 монографій, 256 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 940 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. За даною тематикою захищено 8 докторських та 15 кандидатських дисертації.