Ви є тут

Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем


Номер роботи - P 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

Автори: Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М.

Метою роботи є створення ефективних  випромінюючих структур надвисокочастотного і крайвисокочастотного діапазонів, що забезпечують в різних частотних діапазонах випромінювання із заданими властивостями (енергетичними, просторовими, поляризаційними, частотними, часовими).

Розроблено та реалізовано у радіоелектронних системах, приладах та технологіях багатофункціональні, багатоелементні та багаторезонансні випромінюючі структури, комбіновані магнітоелектричні структури і антенні решітки із суміщеною та секціонованою хвилеводно-резонаторною апертурою, які працюють при різних режимах їх збудження гармонічними, широкосмуговими та нестаціонарними полями.

Створено 36-канальний груповий рупорний опромінювач для панорамного радіометра космічного апарату "Січ-1М" (що дозволило вперше отримати радіозображення Сонця в міліметровому діапазоні довжин хвиль), дзеркальні антени для панорамних радіометрів авіаційного базування та космічного радіотелескопу КТР-30.

Для формування заданих імпульсних полів створено антенні решітки з антен великого струму, диференційні антенні системи, що дозволило отримати унікальні за точністю та швидкістю георадари. Вперше обґрунтовано вимоги до антен, що забезпечують реалізацію принципу Фур’є-голографії в просторі частота-час. На їх основі реалізовано вимірювальні комплекси та створено новітню технологію неруйнівного контролю виробів з полімерних композиційних матеріалів ракетно-космічної техніки, включаючи багатофункціональні покриття.

Сукупність строгих методів і математичних моделей обчислювальної електродинаміки, реалізовані в роботі, забезпечують світовий рівень проектування новітніх за технічними характеристиками високоефективних електродинамічних структур.

Кількість публікацій: 402, в т.ч. 12 монографій (3 - зарубіжних), 213 статей (127 – зарубіжних). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 726 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс (за роботою) = 11 та 868 (згідно з базою даних Google Scholar), h – індекс (за роботою) = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 21 патентом. За даною тематикою захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 22 листопада 2016 року о 14.30 на засіданні Вченої ради факультету радіофізики, електроніки  та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, пр. Глушкова, 4г, ауд. 42.

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.