Ви є тут

Нормативна база

Про правову норму щодо граничного віку молодого вченого

тлумачення поняття граничний вік «молодого вченого» контексті абзацу другого пункту 9 Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 та абзацу другого пункту 9 Положення про стипендії Президента України для молодих вчених, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 року №582.

 Керуючись положенням статті 92, частини третьої статті 22 Конституції України та пунктом 11 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність  відповідно до Науково-правового висновку Національної академії правових наук України для правильного застування змісту правової норми щодо виплати щомісячних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, право на виплату зазначених стипендій припиняється із закінченням строку виплати, що відповідає останньому дню календарного місяця у якому фізична особа досягла граничного віку молодого вченого (особа віком 36 років, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та 41 рік – вчений, який має науковий ступінь доктора наук).

2023 рік

 

Розмір щомісячних стипендії для молодих вчених на 2023 рік 

гривень      

місяць

 

 розмір стипендії

Президента України для молодих вчених 

 розмір стипендії

Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

січень

 

8052,0

5368,0

 

лютий

 

8052,0

5368,0

 

березень

 

8052,0

5368,0

 

квітень

 

8052,0

5368,0

 

травень

 

8052,0

5368,0

 

червень

 

8052,0

5368,0

 

липень

 

8052,0

5368,0

 

серпень

 

8052,0

5368,0

 

вересень

 

8052,0

5368,0

 

жовтень

 

8052,0

5368,0

 

листопад

 

8052,0

5368,0

 

грудень

 

8052,0

5368,0

 

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб  з 1 січня 2023 року становить  2684 грн.

 

***** 2022 рік ****

Розмір щомісячних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2022 рік гривень

місяць

прожитковий мінімум для  працездатних осіб

стипендія Президента України

стипендія Кабінету Міністрів України

січень

2481

7443,0

4962,0

лютий

2481

7443,0

4962,0

березень

2481

7443,0

4962,0

квітень

2481

7443,0

4962,0

травень

2481

7443,0

4962,0

червень

2481

7443,0

4962,0

липень

2600

7800,0

5200,0

серпень

2600

7800,0

5200,0

вересень

2600

7800,0

5200,0

жовтень

2600

7800,0

5200,0

листопад

2600

7800,0

5200,0

грудень

2684

8052,0

5368,0

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2019 р. № 442
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 і від 27 серпня 2008 р. № 757

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 “Про розмір стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1862; 2012 р., № 71, ст. 2874) і від 27 серпня 2008 р. № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2194; 2012 р., № 71, ст. 2874) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Прем'єр-міністр України   В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 442

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2002 р. № 1462 і від 27 серпня 2008 р. № 757

1. У  пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 слова і цифри “з 1 січня 2013 р.” та “120 відсотків прожиткового мінімуму” замінити відповідно словами і цифрами “з 1 липня 2019 р.” та “три прожиткових мінімуми”.

2. У  пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 757:

в абзаці першому слова і цифри “з 1 січня 2013 року” замінити словами і цифрами “з 1 липня 2019 року”;

в абзаці другому цифри і слова “120 відсотків прожиткового мінімуму” замінити словами “трьох прожиткових мінімумів”;

в абзаці третьому слова “одного прожиткового мінімуму” замінити словами “двох прожиткових мінімумів”.