Ви є тут

Створення навігаційних систем для космічних апаратів, ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Представлено Науковим-виробничим підприємством ХАРТРОН-АРКОС ЛТД.

Автори: к.т.н. Златкін О.Ю., к.т.н.Чумаченко В.І., Олійник С.В., Меховськой М.П., Сербін А.В., к.т.н. Кузнєцов Ю.О., к.т.н. Тиховський В.М., Кириченко О.Ф.

Метою роботи є створення безплатформних навігаційних систем на базі волоконно-оптичних гіроскопів (ВОГ) і маятникових акселерометрів (АК) середнього класу точності. Для поліпшення точностних характеристик таких приладів передбачається інтегрування інерціальної системи з датчиками зовнішній інформації: з астровимірювальною системою (АВС) для космічних апаратів (безплатформний астроінерціальний блок – БАІБ) і з апаратурою споживача супутникових навігаційних систем для ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів (універсальний навігаційний комплекс – УНК). Точність таких навігаційних систем складає для УНК (3s) ~8…12 м; для БАІБ похибка вимірювання проекцій кутової швидкості не перевищує ~0,10…0,122°/год, швидкість уходу (без корекції по АВС) не перевищує 0,21°/год, що знаходиться на рівні кращих світових зразків.

Створено наукові основи, запропоновані та реалізовані принципи компенсації в навігаційних приладах температурних похибок ВОГ і АК програмно-алгоритмічними методами, що дозволило відмовитися від термостатування, тим самим вдалося уникнути збільшення маси і габаритів систем управління. Розроблено методики проведення початкової виставки і заводського калібрування навігаційних приладів та відповідне програмне забезпечення.

На НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД створюються системи управління для об’єктів ракетно-космічної техніки в повному замкнутому циклі на базі навігаційних приладів власної розробки.  Ці прилади мають значні переваги практично за всіма основними технічними характеристиками (габаритами, масою, споживаною потужністю) за низької  вартістю, що в 1,5…3 рази нижче зарубіжних аналогів.

Виготовлено дослідний і серійний зразки БАІБ, які поставлені в ДП «КБ «Південне» для установки на супутник "Мікросат". Виготовлено два дослідних і два серійних прилади УНК для використання на ракеті-носії "Циклон-4М" і на малій ракеті "Грім-2".

Кількість публікацій: 2 підручника, 17 статей (8 – у зарубіжних виданнях), 12 науково-дослідних звітів. Отримано1 патент України на винахід. Захищено 3 кандидатських дисертацій.