Ви є тут

Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами”


Номер роботи - P 21 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Навчально-науковим комплексом "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

 

Автори: Бідюк П.І., Галба Є.Ф., Капустян О.В., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І.

Цикл наукових праць складається з 35 монографій і 440 наукових статей, опублікованих протягом 1973-2014 років.

До основних здобутків циклу робіт можна віднести наступні результати: створення математичного інструментарію для якісного та конструктивного дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи; створення математичного апарату дослідження коректності та розв’язування різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності збурень, керованості і невизначеності вхідних даних; створення математичної теорії неперервних задач оптимального розбиття; встановлення фундаментальних властивостей зважених псевдообернених матриць, що стали теоретичною основою побудови методів розв’язування некоректних задач лінійної алгебри; створення теорії математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій; розроблення ефективних оптимізаційних методів розв’язування задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів, у тому числі методів проектування оптимальних структур маніпуляційних роботів для виконання завдань з певного класу; розроблення унікальної інформаційної технології для моделювання та вивчення української жестової мови; створення системи автоматичної діагностики суднових енергетичних установок.

Одержані результати знаходяться на рівні світових досягнень у галузі побудови сучасних високоефективних методів оптимізації, прогнозування та адаптивного керування, не поступаються, а у багатьох випадках визначають світовий рівень у галузі штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем. Вони є суттєвим внеском у вирішення найважливіших прикладних проблем, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення тощо

.Кількість публікацій: 35 монографій, 440 статей (43 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1043 )згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 11. За даною тематикою захищено 12 докторських та 50 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення циклу наукових праць відбулося 10 вересня 2015 року о 10.00 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту програмних систем НАН України за адресою: 03187, Київ, пр. Академіка Глушкова, 40, корп. 5.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.