Ви є тут

Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки


Номер роботи - P 31 ПОДАНА

Представлено Дніпровським Національним університетом імені Олеся Гончара.

Автори:д.т.н. Овсяніков В.В., к.т.н. Свинаренко Д.М.,к.т.н. Бухаров С.В., Ципко Л.З., Безносова О.Р., д.т.н. Сайко В.Г., д.т.н. Слюсар В.І., д.ф.-м.н. Найденко В.І.

Метою роботи є створення антенно-фідерних пристроїв і антенних решіток (АР) НВЧ діапазону нового покоління з мінімально можливими габаритами та масою, з розширеним робочим частотним діапазоном з можливістю корегування їх діаграмами спрямованості.

Авторами на основі теоретичних і експериментальних досліджень визначено нові методи розробки різноманітних антенно-фідерних пристроїв і АР для космічної техніки.

Створено наукові основи розрахунків антен з реактивними вставками та цифрових АР. Розроблено нові антени з реактивними вставками, цифрові антенні решітки, антени на основі дводротової лінії та копланарні антени з використанням піко секундних імпульсів.

Реалізовано програмне забезпечення для розрахунків на ЕОМ стрижньових довільно вигнутих антен з реактивними вставками та програма розрахунку періодичних структур з високою симетрією. Виконано моделювання та розрахунок електричних параметрів перспективних мікро смушкових антен та АР.

Запропоновані методи розрахунків і створення АФУ дозволили розробити і впровадити 8 винаходів, при тому досягнути значного техніко-економічного ефекту у порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами.

Фактичний економічний ефект склав 21,8 млн.грн.

Кількість публікацій:5 монографій, 6методичних посібників,436 статей (18 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 79/4; Google Scholar – 784/20.  За даною тематикою захищено 4 докторських та  5 кандидатських дисертацій.