Ви є тут

Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел


Номер роботи - P 36 ПОДАНА

Представлено Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Автори: д.г.н. Михайлов В.А., д.г.н. Вижва С.А., д.г.н. Крупський Ю.З., к.г.-м.н. Куровець І.М., к.г.н. Коваль А.М., Касянчук С.В., к.г.н. Вакарчук С.Г., к.г.-м.н. Харченко М.В.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено особливості формування родовищ вуглеводнів нетрадиційних типів та встановлено критерії і обґрунтовано перспективи виявлення родовищ вуглеводнів сланцевого газу, газу щільних порід, сланцевої нафти, метану вугільних пластів, газогідратів, а також скупчень вуглеводнів в межах імпактних структур на території України.

Створено наукові основи пошуку родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу та оцінки їхніх запасів (ресурсів). Сформовано базові концептуальні засади та організаційно-правові заходи з освоєння ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні. Запропоновано напрямки першочергових геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ, газ щільних порід, сланець, нафту, метан вугільних пластів, газогідрати, а також скупчення вуглеводнів в межах імпактних структур на території України. Реалізовано прогнозування об’єктів та площ, перспективних на вуглеводні нетрадиційних типів в усіх нафтогазоносних регіонах України та в імпактних структурах, виявлених в межах Українського щита.

Впровадження результатів роботи відбулося шляхом включення прогнозних ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу до мінерально-сировинної бази України в розмірі 17 трлн. м3 газу. Економічний ефект від  освоєння зазначених ресурсів у перерахунку на грошовий еквівалент становить понад 2500 млрд грн.

Кількість публікацій: 11 монографій, 2 навчальні посібники, 61 стаття (10 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 32/2; Google Scholar – 187/10. За даною тематикою захищено 16 кандидатських дисертацій.