Ви є тут

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених

1. Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.

2. Присуджуються 300 щомісячних стипендій Президента  України,  строком до двох років.

3. Стипендії  призначаються на конкурсних засадах за рахунок бюджетних коштів. Стипендії перераховуються Планово-економічним управлінням Президії НАН України за місцем основної роботи молодих учених додатково до посадового окладу, стипендії в аспірантурі, різних доплат та надбавок.

Після конкурсного розгляду Президія НАН України   двічі на рік /до 25 квітня і до 25 вересня/ передає Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки  рекомендації про призначення стипендій.

4. На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

5. Висунення осіб, які бажають здобути стипендії, здійснюється вченими (науково-технічними) радами наукових установ, підприємств та організацій НАН України (далі організацій) за місцем основної роботи цих осіб при наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймаються таємним голосуванням більшістю не менше 2/3 голосів присутніх членів ради.

6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій НАН України визначає Президія Національної академії наук України.

7. Висунуті на конкурс кандидатури розглядаються у відповідних відділеннях НАН України. Рекомендації відділень НАН України щодо присудження стипендій набувають сили постанови після їх затвердження Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

8. Після закінчення терміну дії стипендії вчена рада організації у місячний строк розглядає підсумки роботи стипендіата та надсилає короткий звіт про досягнуті результати (до 3 стор. друкованого тексту) до Президії НАН України.

9. Особа, яка отримала стипендію Президента Н України, може висуватись для участі у подальших конкурсах на здобуття стипендії НАН України.

10. В окремих випадках, що визначаються Президією НАН України, виплата стипендії може припинятися за поданням ученої ради організації, що висувала стипендіата.