Ви є тут

Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України


Номер роботи - P 26 ПОДАНА

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

Автори: Орлов О.О., Федоришин Д.Д., Мойсишин В.М., Омельченко В.Г., Федишин В.О., Заяць Х.Б.

Метою роботи є розробка тектоно-геофлюїдодинамічної концепції формування покладів нафти і газу в осадових басейнах України на основі проведення комплексних геолого-геофізичних досліджень.

Розроблено наукові засади та методологію оцінки геодинамічних параметрів нафтогазоносних об’єктів в осадових басейнах України. Розроблено і впроваджено спосіб виділення газонасичених порід-колекторів, що залягають у тонкошаруватих глинистих неогенових товщах.

Створено нову теорію синтезу і генезису природних вуглеводнів у літосфері Землі, що дозволило обґрунтувати та вибрати оптимальні параметри комплексного освоєння газовугільних родовищ за допомогою потокових технологій швидкісного буріння свердловин.

 Економічний ефект від впровадження – прирощено запаси газу за категоріями С1+С2 у неогенових відкладах Зовнішньої зони на 15827 млрд.м3 та ресурси газу за категорією С3 на 4,7 млрд.м3.

 

Кількість публікацій: 500, в т.ч. 10 монографій, 5 підручників, 475 статей (25  – у зарубіжних виданнях)Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 156 (згідно з базою даних Google Scholar). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 науковими відкриттями, 16 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 33 кандидатських дисертацій.