Ви є тут

Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи України


Номер роботи - P 12 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори:
1. РЕЗИНКІНА Марина Михайлівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
2. ШЕВЧЕНКО Сергій Юрійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
3. СЕНДЕРОВИЧ Геннадій Аркадійович – доктор технічних наук, професор Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
4. ГРАБКО Володимир Віталійович – доктор технічних наук, ректор Вінницького національного технічного університету;
5. КАРПАЛЮК Ігор Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
6. ЗАПОРОЖЕЦЬ Артур Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
7. СКОПЕНКО Василь Вікторович – кандидат технічних наук, в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго";

Метою роботи є створення комплексу методів і засобів з їх реалізації з використанням безпілотників, спрямованих на підвищення безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України, а також на підвищення її енергоефективності.

Вирішено наукову проблему комплексного автоматизованого моніторингу об'єктів енергетичної системи України з використанням БПЛА, що включає контроль її елементів у видимому та інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, акустичному спектрі звуку, а також по рівням напруженості електричного поля.

Створено наукові основи математичного, фізичного та статистичного моделювання електромагнітних та акустичних полів в елементах електроенергетичних об’єктів складних просторових конфігурацій з урахуванням можливості появи таких нелінійних процесів як коронні розряди та пробої на довгих повітряних проміжках.

Запропоновані удосконалені методи для визначення точного місця аварій на ЛЕП за допомогою БПЛА на основі розроблених математичних моделей та отриманих аналітичних виразів, на базі яких створено програмно-апаратний комплекс ідентифікації і контролю поточних параметрів, а також режимів електричної мережі.

Сформовано базові концептуальні засади зі створення методів та засобів, що їх реалізують, для контролю стану ізоляції, систем блискавкозахисту, цілісності конструкцій електроенергетичних об’єктів з використанням БПЛА, у тому числі високовольтних ліній електропередач, високовольтних підстанцій, ТЕС, ГЕС, АЕС.

На АТ "Харківобленерго" організовано підрозділ з контролю стану електроенергетичного обладнання з використанням БПЛА, який використовує напрацювання авторів з контролю стану елементів електроенергетичних об’єктів.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав понад 274 млн. грн.

Кількість публікацій: 94, в т.ч. 10 монографій, 84 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 184/9, Google Shcolar – 479/14. Отримано 25 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій.