Ви є тут

Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур


Номер роботи - P 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В.

Головним результатом роботи є формування цілісної науково обґрунтованої методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури та експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування та управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.

Створено цілісну  методологію проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. В межах цієї методології вперше розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів, класичних та некласичних логік. Побудовано адаптивні логікові мережі на основі технології реконфігуровного комп‘ютінга з використанням сучасної елементної бази. Створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, що дає можливість строгими математичними методами здійснювати проектування алгоритмів для функціонування у розподіленому середовищі.

Результати роботи використані при формуванні  складових ІТ-інфраструктур у  Міністерстві оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України  та в інших державних органах,  у провідних вищих навчальних закладах України та в бізнес-структурах світу.

 Кількість публікацій: 29 монографій, 9 підручників, 21 навчальний посібник, 584 статті (60 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 85/5; Scopus – 1861/8; Google Scholar –1896/18. Отримано 8 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 7 докторських та 26 кандидатських дисертацій.