Ви є тут

Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи


Номер роботи - P 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

Автори: Сорокін В.М., Рибалочка А.В., Корнага В.І., Готра З.Ю., Мартіросова В.Г., Пастух І.І., Щиренко В.В., Нікітський Г.І.

      Метою роботи є вирішення важливої науково-технічної проблеми створення і організації виробництва енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем широкої номенклатури, впровадження їх у різні галузі народного господарства України для суттєвого зменшення витрат електроенергії на освітлення, підвищення його якості, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища.

Створено фізико-технологічні основи побудови нових мікро- та нано- світловипромінювальних структур, сучасних матеріалів, електронних систем керування оптичними параметрами світлового потоку та методи діагностики освітлювальних приладів для промислового виробництва енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем. 

    Організовано виробництво української високоефективної світлотехнічної продукції для потреб промислової і бюджетної сфер, транспорту, житлово-комунального господарства,  що дозволило впровадити освітлювальні системи на 85 соціально значущих об’єктах України та отримати економію електроенергії від впровадження близько 42 млн. кВт∙год.

Кількість публікацій: 9 монографій, 76 статей (12 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 161 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 8. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторські та 2 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 28 листопада 2016 року о 14:30 на засіданні Вченої ради факультету електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 16, корпус 12, к.412.

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.