Ви є тут

Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах


Номер роботи - P 3 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Автори: чл.к. Денисов В.Ю., чл.к. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А., д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.

Метою роботи є визначення ефективних ядро-ядерних взаємодій та характеристик структури атомних ядер, з використанням яких можна достовірно описати та передбачити величини, які спостерігаються в ядерних реакціях різного типу з різними механізмами перебігу.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено характеристики різних ядерних реакцій за допомогою знайденої ядерно-ядерної взаємодії, проаналізовано властивості колективних збуджень в ядрах та їхній вплив на різні характеристики ядерних реакцій, виконано експериментальні дослідження пружного та непружного розсіяння та реакцій передач кластерів при взаємодії легких ядер.

Створено наукові основи для аналізу астрофізичних процесів і досліджень розповсюдження атомних ядер у Всесвіті, отримання надійних ядерних даних, необхідних в ядерній медицині, матеріалознавстві та реакторобудуванні. Сформовано базові концептуальні засади для дослідження взаємодії різних ядер (від легких до надважких) з ядрами. Запропоновано нові підходи щодо кількісного опису широкого кола явищ, що спостерігаються при взаємодії нуклонів, легких ядер, нейтронів і заряджених частинок з атомними ядрами, а також усереднених характеристик γ-переходів між ядерними станами.

Розроблені теоретичні підходи добре узгоджуються з численними експериментальними даними та дають їхню фізичну інтерпретацію. Розроблені авторами методи стимулювали постановку низки експериментів і проведення спільних досліджень з багатьма міжнародними науковими центрами.

Кількість публікацій:743, в т.ч.5 монографій, 16 підручників, 470 статей (410 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 4740/36; Scopus – 5226/34; Google Scholar – 5963/38. За даною тематикою захищено 18 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 12 вересня 2019 року о 15.00 на засіданні Вченої ради Інституту прикладної фізики НАН України за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 58.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.