Ви є тут

Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України


Номер роботи - P 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Представлено Криворізьким національним університетом.

Автори:
1. СТУПНІК Микола Іванович – доктор технічних наук, ректор Криворізького національного університету";
2. КОВАЛЕНКО Ігор Леонідович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет";
3. КОРОЛЕНКО Михайло Костянтинович – радник операційного директора в Операційній дирекції ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
4. ПОЛТОРАЩЕНКО Сергій Петрович – радник генерального директора підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат";
5. КАРАПА Ігор Андрійович – заступник технічного директора підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат";
6. ШЕВЧИК Дмитро Володимирович – генеральний директор приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат";
7. КІЯЩЕНКО Дмитро Володимирович – головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ФОРТ";
8. НЕБОГІН Валерій Захарович – директор товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне товариство Технотрон".

В роботі представлено  результати розробки та повномасштабного  впровадження екологоорієнтованих технологій підземного видобутку руд, які спрямовані на мінімізацію негативного впливу на довкілля, розв’язують проблему утилізації відходів гірничодобувної промисловості і забезпечують раціональне використання сировинних ресурсів України.

 Авторами обґрунтовано наукові засади розробки потужних рудних покладів із забезпеченням стійкого стану земної поверхні і рудного масиву, розроблені технології виготовлення та застосування вітчизняних безпечних безтротилових вибухових речовин і нової вітчизняної шахтної техніки, утилізації техногенних відходів у підземному просторі.

Розроблено і успішно впроваджено комплекс технологій, який виключає катастрофічні наслідки для довкілля: на ПрАТ «ЗЗРК» повністю виключено просідання земної поверхні (період моніторингу понад 10 років), повністю відвернуто скид (понад 900 тис.м3/рік) агресивних шахтних вод у прісні водотоки,  у 2,5 – 3,0 рази зменшено забруднення повітря токсичними газами вибуху. Мінімізовано застосування небезпечних матеріалів та контакт працівників з токсичними та вибуховими речовинами. У складі закладних сумішей виробленого простору утилізовано  55 млн. тон відходів та порід відвалу (щорічно - 4,4 млн. тон).  Розроблено та впроваджено сучасні вітчизняні безтротилові вибухові речовини та технології їх підземного застосування – усього застосовано понад 34 тис. тон  безпечних вибухових матеріалів.

Створено та функціонують 4 нових виробництва, потужність яких здатна забезпечити повний перехід підземних рудників України на вітчизняні безтротилові вибухові  речовини. Запроектовано, виготовлено та впроваджено 45 одиниць нової спеціальної модульної та самохідної шахтної техніки, повністю механізовано буро-підривні роботи, у 4,6 разів збільшена рентабельність виробництва.

Розроблені технології видобутку в 11 разів більш безпечні порівняно з традиційними технологіями. Екологічний ефект впровадження (як вартісний показник відвернутої екологічної шкоди) за останні 10 років  склав близько 2,18 млрд. грн., у т.ч. за 2019 рік – 260,5 млн. грн.  

Загальний економічний ефект від впровадження становить близько 468 млн. грн., у т.ч. за 2019 рік – 51,5 млн. грн.

Громадське обговорення роботи відбудеться 22 жовтня 2020 року  о 12 годині на засіданні на засіданні Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Засідання відбудеться  в аудиторії 104 головного корпусу університету за адресою: м. Дніпро, проспект Д.Яворницького,19.  Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електрону пошту: ktaisija11@gmail.com, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: Кількість публікацій за роботою: 269, в т.ч. 6 монографій, 1 посібник, 165 статей (11 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/2, Scopus – 148/7, Google Shcolar – 489/12. Отримано 18 патентів України на винахід та 43 - на корисну модель.