Ви є тут

Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення


Номер роботи - P 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.

Автори:
1. ГОРБАНЬ Віктор Федорович − доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;
2. ФІРСТОВ Георгій Сергійович − доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України;
3. АНДРЕЄВ Анатолій Опанасович − доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут НАН України;
4. КАРПЕЦЬ Мирослав Васильович − доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;
5. КРАПІВКА Микола Олександрович − кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;
6. РОГУЛЬ Тамара Григорівна − кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;
7. ТАБАЧНІКОВА Олена Дмитрівна − кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Верніка НАН України;
8. БРОДНІКОВСЬКИЙ Микола Павлович − кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.

Авторами розроблено новітні багатокомпонентні сплави конструкційного та функціонального призначення з високою науково-технічною та інноваційною складовою і високим рівнем конкурентоспроможності (зокрема, з поєднанням високотемпературної міцності і низькотемпературної пластичності, жаростійкістю, сплавів з ефектом пам’яті форми, покриттів на їх основі, тощо) у порівнянні з відомими  традиційними сплавами.

Для розробки нового покоління багатокомпонентних сплавів, композиційних матеріалів на їх основі та фактично нового класу полікомпонентних інтерметалідів і сполук, а також високоентропійних покриттів використано притаманні їм особливості: підвищену ентропію; наявність дисторсій кристалічної гратки та специфічної нанокластерної структури. Це дозволило отримати низку новітніх матеріалів з унікальним комплексом властивостей.

Практичні завдання, спрямовані на імпортозаміщення критичних для України матеріалів, виконано за замовленням  підприємств Укроборонпрому: КБ “Південне”, КБ Івченко-Прогрес, Укрінмаш. Крім того, виконано замовлення компаній CША (компанія Боїнг), КНР та Південної Кореї.

Громадське обговорення роботи відбулося 14 вересня 2021 року на засіданні науково-технічної ради Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченкa".  Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 6 монографій, підручник, 236 статей (187 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс, згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 2174/23, Scopus –2525/25, Google Scholar – 4370/35. Отримано 3 патенти України на винахід, 3 міжнародні патенти.