Ви є тут

Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

  від 16 серпня 1994 р. N 560

   Київ

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

{ Додатково див. Постанови КМ N 296  від 19.04.95, N 1014 від 18.12.95 }, { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 2024  від 26.12.2003 N 882  від 12.07.2004, N 872 від 19.09.2012, N 473  від 03.07.2013, N 694 від 18.09.2013, N 946 від 14.12.2016 } { Установити з 1 січня 2006 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у сумі 270 гривень кожна згідно з Постановою КМ N 1275 від 24.12.2005 }, { Установити з 1 січня 2009 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у сумі 810 гривень кожна згідно з Постановою КМ N 757 від 27.08.2008 }, { Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна згідно з Постановою КМУ N 872 від 19.09.2011}, {У назві та тексті Постанови слово "учених" замінити словом "вчених" згідно з Постановою КМ N 946  від 14.12.2016}

 

З метою підтримки молодих вчених наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Заснувати 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів. Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки терміном на два роки і виплачуються стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії, різних доплат і надбавок.

Схвалити поданий Комітетом по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України на 1994 рік розподіл зазначених стипендій між науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що додається.

Надати Комітетові право вносити у разі потреби уточнення до цього розподілу за мотивованим поданням міністерств і національних галузевих академій наук.

 2. Затвердити Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, що додається.

 3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і соціального розвитку та державного бюджету фінансування видатків, пов'язаних з виплатою зазначених стипендій. У 1994 році витрати на цю мету передбачити при уточненні показників державного бюджету.

Прем'єр-міністр України  В.МАСОЛ

  Міністр Кабінету Міністрів України  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 Інд.31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 серпня 1994 р. N 560

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 від 14.12.2016 }, { У тексті Положення слова "Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 2024 від 26.12.2003 }, { У тексті Положення слова "галузева академія наук" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "національна галузева академія наук" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 694 від 18.09.2013 }, { У тексті Положення слово "відомства" в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 946 від 14.12.2016 }

 

 1. Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 ( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }

 2. { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 2024 від 26.12.2003 }

Розподіл стипендій для наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів проводить Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки за мотивованим поданням відповідних міністерств та національних галузевих академій наук.

 3. Стипендії призначаються на конкурсних засадах за рахунок цільових коштів державного бюджету і перераховуються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки для виплати стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта, ад’юнкта, докторанта, різних доплат і надбавок.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882  від 12.07.2004, N 946 від 14.12.2016 }

 4. Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

 На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів.

 Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 946 від 14.12.2016 }

 5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946  від 14.12.2016 }

 6. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії міністерств і президії національних галузевих академій наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.

 Умови та порядок проведення зазначених конкурсів визначає Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

 7. Колегії міністерств та президії національних галузевих академій наук, яким виділені стипендії, двічі на рік (до 25 квітня і до 25 жовтня) передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки свої рекомендації щодо призначення стипендій на існуючі вакансії. Остаточне рішення про присудження стипендій приймається після затвердження їх президією Комітету.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946  від 14.12.2016 }

 8. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи, організації, вищого навчального закладу, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до відповідного міністерства або президії відповідної національної галузевої академії наук.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 від 14.12.2016 }

 9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала стипендіата, погодженим з відповідним міністерством або відповідною національною галузевою академією наук.

 При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, виплата стипендії припиняється.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 946  від 14.12.2016 }