Ви є тут

Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 від 16 серпня 1994 р. N560

Київ

Про стипендії Кабінету Міністрів України  для молодих вчених

{Додатково див. Постанови КМ N296 (296-95-п) від 19.04.95 N1014 (1014-95-п ) від 18.12.95}, {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N2024 (2024-2003-п) від 26.12.2003, N882 (882-2004-п) від 12.07.2004, N872 (872-2012-п) від 19.09.2012, N473 (473-2013-п) від 03.07.2013, N694 (694-2013-п) від 18.09.2013, N946 (946-2016-п) від 14.12.20160, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022} {Установити з 1 січня 2006 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у сумі 270 гривень кожна згідно з Постановою КМ N1275 (1275-2005-п) від 24.12.2005}, {Установити з 1 січня 2009 р. розмір стипендій  Кабінету Міністрів України для молодих учених у сумі 810 гривень кожна згідно з Постановою КМ N N757 (757-2008-п) від 27.08.2008}, {Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендій  Кабінету Міністрів України  для молодих учених у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна згідно з Постановою КМ N872 (872-2012-п) від 19.09.2012}, {У назві та тексті Постанови слово "учених" замінити словом "вчених" згідно з Постановою КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016}

З метою підтримки молодих вчених наукових установ, організацій і закладів вищої освіти Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022} 

1. Заснувати 320 щомісячних стипендій  Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів. Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки терміном на два роки і виплачуються стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії, різних доплат  і  надбавок.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N2024 (2024-2003-п) від 26.12.2003, N872 (872-2012-п) від 19.09.2012, N473 (473-2013-п) від 03.07.2013}, {Абзац другий пункту 1 виключено на  підставі Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}, {Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022},   {Пункт 1 втратив чинність з 01.10.95 в частині розміру стипендій згідно з Постановою КМ Постанови КМ N1014 (1014-95-п) від 18.12.95; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N882 (882-2004-п) від 12.07.2004}

2. Затвердити Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, що додається.

3. Міністерству освіти і науки передбачати щороку у проектах закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

     Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ

     Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.31

{Розподіл виключено на підставі Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 серпня 1994 р. N560

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

{Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016}, {У тексті Положення слова "Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N2024 (2024-2003-п) від 26.12.2003}, {У тексті Положення слова "галузева академія наук" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "національна галузева академія наук" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N694 (694-2013-п) від 18.09.2013},, {У тексті Положення слово "відомства" в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016}, {У тексті Положення слова "вищі навчальні заклади" в усіх відмінках замінено словами "заклади вищої освіти" у відповідному відмінку, слово "міністерства" в усіх відмінках замінено словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}, 

1. Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

2. Розподіл стипендій між науковими установами, організаціями та закладами вищої освіти формує та затверджує Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) на підставі подання рейтингових списків центральними органами виконавчої влади, національними галузевими академіями наук та відповідно до кількості молодих вчених підпорядкованих закладів та установ.

Комітет має право вносити у разі потреби уточнення до зазначеного  розподілу за мотивованим поданням центральних органів виконавчої влади та національних галузевих академій наук. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

3. Стипендії призначаються  на конкурсних засадах за рахунок коштів  державного бюджету і перераховуються Комітетом для виплати стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта, ад’юнкта, докторанта, різних доплат і надбавок. {Пункт 3 з  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N882 (882-2004-п) від 12.07.2004, N946 (946-2016-п) від 14.12.2016, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

4. Особи, які висуваються на здобуття стипендій, повинні відповідати визначенню терміна "молодий вчений", наведеному у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19).

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19), на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші молоді вчені наукових установ, організацій, закладів вищої освіти. {Пункт 4 в редакції Постанов КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їх основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, закладів вищої освіти та національних галузевих академій наук (далі - Рада) за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні Ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів Ради. {Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

6. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії центральних органів виконавчої влади і президії національних галузевих академій наук, яким виділена відповідна кількість стипендій. Умови та порядок проведення зазначених конкурсів визначає Комітет. {Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

7. Колегії центральних органів виконавчої влади та президії національних галузевих академій наук, яким виділені стипендії, двічі на рік (до 25 квітня і до 25 жовтня) передають Комітетові свої рекомендації щодо призначення стипендій на існуючі вакансії. Остаточне рішення про присудження стипендій  приймається після затвердження їх президією Комітету. {Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016, N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

8. Рада двічі на рік здійснює атестацію наукової роботи стипендіата і надсилає анотований звіт про досягнуті ним результати до відповідного центрального органу виконавчої влади або президії відповідної національної галузевої академії наук.{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ N714 (714-2022-п) від 24.06.2022}

9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету за поданням Ради, погодженим з відповідним центральним органом виконавчої влади або відповідною національною галузевою академією наук. Після досягнення стипендіатом граничного для молодих вчених віку, визначеного Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19), виплата стипендії припиняється. {Пункт 9 в редакції Постанов КМ N946 (946-2016-п) від 14.12.2016, N 714 ( 714-2022-п ) від 24.06.2022}