Ви є тут

Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні


Номер роботи - P 24 ПОДАНА

Представлено Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ "Укргазвидобування".

Автори: к.г.-м.н. Мачужак М.І., к.геол.н. Кривуля С.В., к.г.-м.н. Лизанець А.В., д.г.-м.н. Височанський І.В., к.г.-м.н. Лагутін А.А., к.геол.н. Абєлєнцев В.М., д.г.-м.н. Лур’є А.Й., к.геол.н. Бенько В.М.

 Метою роботи є розроблення комплексу методик геологічних досліджень для вирішення проблеми збільшення ресурсної бази природного газу в Україні. Запропонований комплекс науково-практичних досліджень, який спрямований на забезпечення збільшення ресурсної бази природного газу, не має аналогів в Україні.

Запропоновано методику прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах, яка дозволила обґрунтувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановити першочергові об’єкти пошуків вуглеводнів на підставі їх рейтингової оцінки. Вперше розроблено сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів, що дозволило виділити перспективні зони та ділянки для їх ефективних пошуків. Розроблено методику дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, які перебувають у розробці, що дозволило визначити наявність слабодренованих ділянок, розширити площі газоносності та уточнити підрахункові параметри. Вперше розроблено сукупність науково-практичних заходів оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів з урахуванням стану обводнення покладів та визначення зон їх максимальної концентрації.

Науково-практична значимість роботи доведена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2017 рр. в об’ємі 290,1 млрд м3 газу, в т.ч. за 2017 р. 15,657 млрд м3 газу. Впровадження підтверджено включенням запасів газу, які прирощені, до Державного балансу корисних копалин України.

Кількість публікацій: 4 монографії, 300 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 212 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Отримано 35 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій.