Ви є тут

Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації


Номер роботи - P 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: Бобало Ю.Я., Комарова Л.О., Лук’янов О.О., Максимович В.М., Писарчук О.О., Ріппенбейн В.В., Смук Р.Т., Сторонський Ю.Б., Стрихалюк Б.М.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розроблення методологічного забезпечення організації комплексного моніторингу, управління процесами збору і оброблення даних при апріорній невизначеності джерел інформації за їх просторовим розташуванням, складом, типом вихідної інформації, точністю, достовірністю, оперативністю та повнотою отримання первинних даних в умовах виникнення кризових ситуацій на об’єкті, якому відповідає інформаційно-керуючий кластер з індивідуальними особливостями.

 Розроблено наукові засади та методологію ситуативного синтезу систем моніторингу об’єктів в умовах апріорної невизначеності просторово-часової локалізації первинних джерел. Розроблено і впроваджено систему моніторингу стану навколишнього середовища на основі Cloud-технологій з ситуативним формуванням інформаційно-керуючих кластерів на полі існуючих структур, здатну ефективно функціонувати в умовах апріорної невизначеності просторово-часової локалізації первинних джерел, значної надмірності даних, динаміки зміни обстановки, щільності потоку кризових ситуацій техногенного характеру.

Отримані науково-прикладні результати роботи в частині показників оперативності, достовірності і повноти інформації моніторингу визначають її світовий рівень у зазначеній галузі. Економічний ефект від впровадження результатів роботи складає більше 250 млн. грн. за рік.

Кількість публікацій: 15 монографій та підручників, 205 статей (46 – у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 74 (згідно з базою даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 7 патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня  2015 року  о 14.30 годині на засіданні Вченої ради  факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" в ауд. 317/1, корпус 18 за адресою: просп. Перемоги, 37, Київ.

Матеріали обговорення  знаходяться в Секретаріаті Комітету.