Ви є тут

Підвищення якості та надійності промислової продукції за допомогою ультразвукових технологій


Номер роботи - P 18 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.

Автори:
1. МОРДЮК Богдан Миколайович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;
2. ПРОКОПЕНКО Георгій Іванович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;
3. ЛУГОВСЬКИЙ Олександр Федорович – доктор технічних наук, завідувач кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського;
4. ВОЛОШКО Світлана Михайлівна – доктор фізико-математичних наук, професор КПІ ім. Ігоря Сікорського;
5. КЛОЧКОВ Ілля Миколайович – кандидат технічних наук, учений секретар Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України;
6. СОЛОВЕЙ Сергій Олександрович – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України;
7. ЛИННИК Георгій Олегович – кандидат технічних наук, заступник начальника департаменту АТ "Укрзалізниця";
8. КРАСОВСЬКИЙ Тарас Анатолійович – завідувач лабораторії Київського академічного університету.

Робота містить результати теоретичних і експериментальних досліджень процесів, які відбуваються в металевих матеріалах і різноманітних рідинах за умов дії потужного ультразвуку.

 Авторами створено значну кількість нових модифікацій ультразвукового обладнання для ультразвукової ударної обробки поверхні виробів машинобудування та зварних конструкцій, ультразвукового зварювання пластмас, кавітаційної обробки та диспергації рідин та інше.

Сформовано концептуальні засади збільшення ресурсу нових та тривало експлуатованих виробів, зварних конструкцій і споруд модифікуванням їх поверхні ультразвуковою ударною обробкою. Запропоновано інструментальні методи встановлення ефективних технологічних параметрів та контролю якості обробки.

Запропоновано та впроваджено технології ультразвукового безреагентного знезараження рідин, ультразвукового дрібнодисперсного розпилення рідин у складі мехатронних систем зрошування та штучного мікроклімату, ультразвукового розпилення розплавлених металів для отримання металевих нанопорошків, ультразвукового кавітаційного фільтрування рідин. Отримано стійкі емульсії за рахунок кавітаційного перемішування на молекулярному рівні, ультразвукового кавітаційного екстрагування, тощо. Широкого впроваджено зразки обладнання для ультразвукового зварювання пластмас.

Масштаб досліджень обіймає практично всі випадки застосування потужного ультразвуку в промисловості, медицині та побуті  і сприяє розвитку "екологічно сумісних" технологій і техніки. Окремі розробки авторів не мають аналогів або знаходяться на рівні кращих зарубіжних зразків.

Економічний ефект від впровадження результатів розробок складає  понад  225 млн. грн.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 04 листопада 2020 року о 12 годині на засіданні Вченої ради Центральноукраїнського національного технічного університету.

Засідання відбудеться за адресою: м. Кропивницький, пр. Університетський, 8.

 У зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої  реєстрації надсилати на електронну пошту: rektor@kntu.kr.ua, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 379, в т.ч. 10 монографій, 2 нормативних документи, 367 статей (58 – в англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно Scopus – 1122/16, Google Scholar – 2133/22. Отримано 21 патент України на винахід, 2 патенти США, патент Канади, патент Японії, патент РФ. За даною тематикою захищено 5 докторських і 15 кандидатських дисертацій.