Ви є тут

Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів з унікальними фізико-механічними властивостями


Номер роботи - P 15 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

Автори:
1. ГОРБАНЬ Віктор Федорович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
2. ФІРСТОВ Георгій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;
3. АНДРЕЄВ Анатолій Опанасович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут НАН України;
4. КАРПЕЦЬ Мирослав Васильович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
5. КРАПИВКА Микола Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
6. РОГУЛЬ Тамара Григорівна - кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
7. ТАБАЧНІКОВА Олена Дмитрівна – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України;
8. БРОДНІКОВСЬКИЙ Микола Павлович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

Створено наукові основи отримання принципово нового класу матеріалів – багатоелементних сплавів (у тому числі високоентропійних сплавів) з регульованою структурою і високим комплексом фізико-механічних та функціональних властивостей (зокрема, з поєднанням високотемпературної міцності і низькотемпературної пластичності, жаростійкістю, сплавів з ефектом пам’яті форми, тощо), які є конкурентоспроможними в порівнянні з відомими  традиційними сплавами.

Для розробки нового покоління мультикомпонентних сплавів, композиційних матеріалів на їх основі та полікомпонентних інтерметалідів і сполук, а також високоентропійних покриттів використано притаманні їм особливості: підвищену  ентропію; наявність дисторсій кристалічної гратки та специфічної нанокластерної структури.

Отримано низку матеріалів конструкційного та функціонального застосування з унікальним комплексом властивостей.

Частину практичних завдань спрямованих на імпортозаміщення критичних для України матеріалів виконано за замовленням кінцевих користувачів ‒ підприємств Укроборонпрому: КБ “Південне”, КБ Івченко-Прогрес, Укрінмаш.Виконано замовлення компаній CША (компанія Боїнг), КНР та Південної Кореї.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 05 листопада 2020 року о 10 годині на засіданні Вченої ради Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України.

Засідання відбудеться в актовому залі лабораторного корпусу інституту за адресою: м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 34/1 (3 поверх). У зв’язку із пандемією засідання відбудеться в дистанційній формі у вигляді відеоконференції.Веб-обговорення буде проведене на платформі "Zoom". Заявку для попередньої  реєстрації надсилати на електронну пошту: metal@ptima.kiev.ua, з поміткою "Участь у обговоренні". Запрошення на відеоконференцію та інструкцію про підключення до неї буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 6 монографій, підручник, 227 статей (177 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 2093/23, Scopus– 2479/26, Google Scholar – 4282/33. Отримано 3 патенти України на винахід та 3 міжнародні патенти. За даною тематикою захищено 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій.