Ви є тут

Доступ до публічної інформації

 Форма та порядок подання запиту на інформацію

Основні положення

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" " від 13 січня 2011 року № 2939-УІ, Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України" від 5 травня 2011 року № 548/2011  та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Комітет затверджено «Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки»

Надання публічної інформації Секретаріатом Комітету  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Форма електронної заявки для фізичних осіб
Форма електронної заявки для юридичних осіб