Ви є тут

Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара

Автори:
1. СВИНАРЕНКО Дмитро Миколайович - кандидат технічних наук, проректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
2. ОВСЯНІКОВ Віктор Володимирович - доктор технічних наук, завідувач лабораторії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
3. БУХАРОВ Сергій Володимирович - кандидат технічних наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
4. ЦИПКО Лідія Захарівна - завідувач лабораторії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
5. БЕЗНОСОВА Олена Рафітівна – провідний інженер Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
6. РОМАНЕНКО Євгеній Дмитрович – начальник відділу Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля";
7. СЛЮСАР Вадим Іванович - доктор технічних наук, головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України;
8. ПАНЧЕНКО Олександр Юрійович - доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки.

Метою роботи є створення для космічних техніки антенно-фідерних пристроїв (АФП) і антенних решіток (АР) НВЧ діапазону нового покоління з мінімально можливими габаритами та масою, з розширеним робочим частотним діапазоном і з можливістю корегування їх діаграмами спрямованості.

Авторами досліджено наближені і строгі методи розрахунку електричних параметрів АФП, ґрунтовані на рішенні інтегральних рівнянь (ІР) в строгій постановці відносно шуканого невідомого значення комплексного розподілу струму (РС) на антені. В результаті визначення комплексного значення РС на антені вдалося знайти її  нові електричні параметри (комплексний коефіцієнт відбиття, вхідний опір, ДН і інші). Одержані ІР і запропонована методика розв’язку їх рішення дозволили виконувати розрахунки різноманітних типів штирьових і петльових довільно зігнутих антен зі включеними в довільних точках навантаженнями і джерелами збудження в довільних точках антен.

Вирішено питання створення широкого класу малогабаритних, багато частотних і над широкосмугових антен з керованою ДН. Впроваджено нові методи розробки АФП і АР. Створено, удосконалено та впроваджено нові методи розрахунків АР з цифровим управлінням. Запропоновані методи досліджень і розрахунків нових АФП та АР для космічних апаратів (КА) дозволили розробити, впровадити та забезпечити нормальну роботу при запусках КА та на космічних орбітах за темами "АУОС‑З", "АУОС‑С", "НХМ", "Океан", "Січ-1М", "Мікросупутник", "Січ-2", "EgyptSat", "Дніпро" та інших. Ракетами – носіями, з розробленими АФП і АР виведено на орбіту КА різних держав, в тому числі США, Англії, Німеччини, Японії та інших.

Економічний ефект склав  понад 24,4 млн. грн.

Громадське обговорення роботи відбудеться 27 жовтня 2020 року о 14 годині на засіданні Вченої ради Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України. 

Засідання відбудеться за адресою: м. Харків, вулиця академіка Проскури, 12. Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електронну пошту: pn.melezhik@gmail.com. Запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

 

Кількість публікацій: 226, в т.ч. 5 монографій, 3 посібники, 218 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 12/3, Scopus– 72/5, Google Shcolar – 979/19. Отримано 25 патентів України на винахід. Впроваджено у виробництво 8 винаходів. За даною тематикою захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.