Ви є тут

Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

Представлено Національним транспортним університетом.

Автори: Булах О.І., Гладун С.А., Гончаренко Ф.П., Лебедєв О.С., Павлюк В.В., Павлюк Д.О., Попов В.О., Рибіцький Л.Л.

Метою роботи є підвищення продуктивності та точності визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг для прийняття ефективних проектних рішень з підвищення якості, надійності та довговічності проїзної частини у проектах на реконструкцію, капітальний і поточний середній ремонт автомобільних доріг.

Авторами визначено напрямки удосконалення випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг. Створено наукові основи діагностики автомобільних доріг, нові випробувальні комплекси та технології для їх реалізації.

Сформовано базові концептуальні засади збереження та відновлення мережі автомобільних доріг загального користування України. Запропоновано нові прогресивні конструкції вимірювальних комплексів. Розроблено та виготовлено серійний ряд універсального дорожнього вимірювального обладнання УДВО, обладнані пересувні лабораторії на базі мікроавтобусів.

Розроблено технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг. Розміщення вимірювальних вузлів на автономному причепі дозволило зменшити матеріалоємність обладнання в 3 рази, скоротило пробіги пересувних лабораторій в 1,5 рази, підвищило точність оцінки рівності.

Вимірювання тривалості відскоку ударника від покриття між першим та другим ударом дозволило спростити процес вимірювання і підвищити продуктивність праці в 2 рази.

Впроваджено в дорожніх організаціях України для визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загальною протяжністю 44,9 тис.км та при розробленні проектної документації на реконструкцію, капітальний і середній поточний ремонт автомобільних доріг державного значення. Економічний ефект від впровадження - 129,4 млн.грн. 

Кількість публікацій: 65 статей (7 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 57 (згідно з базою даних Google Scholar), h- індекс = 5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 13 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено докторську та кандидатську дисертації.