Ви є тут

Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним аерокосмічним університетом імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Автори:д.т.н. Харченко В.С., д.ф.-м.н. Яковлев С.В., д.т.н. Лукін В.В., к.т.н. ГорбачикО.С., д.ф.-м.н. Летичевський О.О., к.т.н. СіораО.А.,к.т.н. СидоренкоМ.Ф., д.т.н. УривськийЛ.О.

Метою роботи є забезпечення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем у критичних галузях, де відмови, обумовлені атаками на вразливості, фізичними і проектними дефектами, можуть призвести до значних матеріальних втрат, аварій, загрози життю людей.

Авторами створена цілісна науково-обґрунтована методологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем у критичних галузях ірозроблені відповідні галузеві стандарти.

Запропоновано, теоретично обґрунтовано та впроваджено математичні моделі, методи, програмно-апаратні засоби і технології моніторингу, оцінювання та зменшення ризиків критичних відмов інформаційно-керуючих систем та аварій промислових об’єктів.

Сформовано базовітеоретичні засади функціонально безпечного комп’ютингу і надійних комунікацій, принципи побудови та реалізації гарантоздатних інформаційно-керуючих систем. На основі наукових та експериментальних досліджень визначено класи критичних систем, причини і наслідки відмов, які обумовлені дефектами програмно-апаратних і комунікаційних засобів, атаками на їх вразливості, різними видами збурення.

Результати роботи впроваджено у понад 20 провідних високотехнологічних підприємствах України,  а також  у США, Канаді, Фінляндії, Мексиці, КНР, Аргентині, Болгарії, Південній Кореї при виконанні   спільних проектів.  Це дозволило підвищити функціональну безпеку, надійність та зменшити витрати на реалізацію процесів життєвого циклу програмно-технічних комплексів, інформаційно-керуючих та комунікаційних систем у різних критичних галузях (атомна і теплова енергетика, авіаційні системи та ракетно-космічні комплекси, медичні системи, тощо).

Кількість публікацій:60 монографії (30 – видані за кордоном), 9 підручників, 19 посібників, 240 статей (150 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 780/16; Scopus – 2216/27; Google Scholar – 5295/38.  Отримано 41 патент України на винахід.За даною тематикою захищено 11 докторських та 71 кандидатська дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 5 вересня 2019 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15 (актова зала).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.