Ви є тут

Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки


Номер роботи - P 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України.

 

Автори: Осташ О.П., д.т.н., Федірко В.М., чл.-к., Учанін В.М., к.т.н., Коцюба О.А., Нечипоренко О.Ю., к.т.н., Ющенко К.А., ак., Лабур Т.М., д.т.н., Бичков А.С., к.ю.н.

 

Метою роботи є забезпечення подовженого ресурсу літаків шляхом створення нових конструкційних матеріалів, а також технологій їх з’єднання, оброблення та мінімізації впливу експлуатаційної деградації і пошкодження матеріалів. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів обґрунтовано способи продовження терміну надійної і безпечної експлуатації літаків.

Сформовано базові концептуальні засади для експлуатації авіаційної техніки на основі сучасного принципу допустимості пошкоджень.

Створено наукові основи технологій виробництва, з’єднання і оброблення нових авіаційних матеріалів. Впроваджено конструкційні матеріали,технологічні інструкції, регламенти і засоби вихрострумового контролю стану матеріалів і елементів конструкцій.

Результати розробок реалізовано на ДП «АНТОНОВ», авіаремонтних заводах та підприємствах інших галузей промисловості України. Окремі розробки авторів не мають аналогів або перевищують кращі зарубіжні аналоги.

Отримані  результати лягли в основу обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків «Ан» в середньому у 1,5 рази, що дало порівняльний економічний ефект 2016,97 млн. USD, а прямий – 184,30 млн. USD.

 

Кількість публікацій: 8 монографій, 255 статей (56 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 547 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 8 та 1948 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Отримано 18 патентів України на винахід та патент США. За даною тематикою захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 18 жовтня 2017 року о 14.00 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України за адресою: м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 36.

Матеріали обговорення  знаходяться в Секретаріаті Комітету.