Ви є тут

Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автори:
1. БРИК Тарас Михайлович – доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
2. КОЗЛОВСЬКИЙ Михайло Павлович – доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
3. ПЕЛЕТМИНСЬКИЙ Олександр Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України;
4. ПЛЕВАЧУК Юрій Олександрович – доктор фізико-математичних наук, начальник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка;
5. РУДЬ Олександр Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;
6. СКЛЯРЧУК Василь Михайлович – доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка;
7. СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович – академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, начальник відділу Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України;
8. СОТНІКОВ Андрій Геннадійович – кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України.

Метою роботи є опис та аналіз властивостей матеріалів, що виникають у середовищах за екстремальних умов і демонструють нову і незвичну поведінку, зокрема в безпосередньому околі точок фазових перетворень, із точки зору здобуття нових знань про матеріали в екстремальних умовах. Цикл робіт охоплює взаємодоповнююче дослідження різних за типом фазових перетворень у складних фізичних системах, у широких діапазонах керуючих параметрів, таких, як температура, тиск та зовнішнє поле.

Авторами теоретично обґрунтовано методику керування груповою швидкістю світла в бозе-конденсаті за допомогою зовнішнього магнітного поля, що є основою при створенні атомних лазерів, надчутливих оптичних перемикачів, пристроїв для фокусування й накопичення енергії в сонячних батареях за похмурої погоди.

Досліджені матеріали із фазовим переходом метал–неметал у системах на основі телуру і селену за зміни температури і концентрації є придатними для застосування у металургії, приладо- та машинобудуванні, космічній техніці, ядерній енергетиці або як матриці дисперсійних сумішей у напівпровідниковому приладобудуванні. Досліджені монотектичні системи можуть розглядатися як перспективні матеріали для дрібнодисперсних сумішей (самозмащувальних підшипників ковзання з низькими коефіцієнтом тертя). Евтектичні системи на базі олова є основою для незабруднюючих та екологічно безпечних безсвинцевих припоїв. Досліджені матеріали можуть бути використані як різноманітні сенсори та теплоносії в атомній та ядерній енергетика.

У рамках розвинутих методик першопринципної молекулярної динаміки пояснено властивості заліза при надвисоких тисках (порядку 12 ГПа), що є важливою  геофізичною задачею.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 30 жовтня 2020  року об 11 годині на засіданні Вченої ради Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України.

У зв’язку із пандемією засідання відбудеться у дистанційній формі у вигляді відеоконференції на платформі "Zoom".

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електронну пошту:  itp@bitp.kiev.ua,  запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 185, в т.ч. 11 монографій (3 – видані за кордоном), 174 статті (164 – в англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 2026/23, Scopus – 2130/23, Google Scholar – 2966/27. За даною тематикою захищено 6 докторських і 23 кандидатських дисертацій.