Ви є тут

Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Представлено Вінницьким національним технічним університетом.

Автори: д.т.н.Павлов С.В., д.т.н. Аврунін О.Г., д.т.н. Злепко С.М., д.т.н. Бодянський Є.В., д.м.н. Колісник П.Ф., д.т.н. Лисенко О.М., к.м.н. Чайковський І.А., д.т.н. Філатов В.О.

Метою роботи є розроблення теоретичних основ та створення інтелектуальних технологій для медичної діагностики, лікування та реабілітації.

Створено наукові основи теорії побудови та організації інтелектуальних біотехнічних систем для діагностики, лікування та реабілітації, які полягають у формуванні основних модельних уявлень, створенні методів, інформаційно-логічної структури та алгоритмічних моделей роботи цих систем для різних галузей медицини.

Сформовано базові концептуальні засади інтелектуальних технологій для підтримки прийняття діагностичних рішень, віртуального моделювання лікувального процесу та планування реабілітаційних заходів на основі підходу, який поєднує моделювання біофізичних процесів та методи обчислювального інтелекту для сучасних інформаційних систем.

Запропоновано принципи конфігураційного та траєкторного віртуального моделювання лікувального процесу, підходи до підвищення достовірності функціональної діагностики на основі методів інтелектуального аналізу даних, новітні підходи щодо реабілітації на основі інформаційних технологій оброблення динаміки змін діагностичних показників. Реалізовано оригінальні апаратно-програмні засоби функціональної діагностики, лікування та реабілітації в різних галузях медицини.

Результати роботи впроваджено у виробництві, при створенні перспективних планів виготовлення медичної апаратури, в різних клінічних закладах цивільної та військової медицини України, КНР, Великої Британії та при викладаннідисциплін спеціальностей 163 «Біомедична інженерія» і 222 «Медицина» в декількох закладах вищої освіти України.

Кількість публікацій:29 монографій, 4 посібники, 242 статті (159 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 975/16; Google Scholar – 1575/25. Отримано 35 патентів України на винахід, патент США, патент ЄС, патент КНР, патент Японії.За даною тематикою захищено 5 докторських та 32 кандидатських дисертації.