Ви є тут

Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P18 Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів (Кількість коментарів: 24)
P18 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” (Кількість коментарів: 32)
P19 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P19 Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів (Кількість коментарів: 90)
P19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень (Кількість коментарів: 49)
P19 "Механика композитов" (монографія в дванадцяти томах, Київ: "Наукова думка" та "А.С.К.", 1993 – 2003 рр.) (Кількість коментарів: 1)
P20 Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління (Кількість коментарів: 28)
P20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи (Кількість коментарів: 19)
P20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей (Кількість коментарів: 28)
P21 Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації (Кількість коментарів: 67)
P21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами” (Кількість коментарів: 39)
P21 Сучасні методи алгебри і теорії чисел та їx застосування (Кількість коментарів: 35)
P21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях (Кількість коментарів: 35)
P22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі (Кількість коментарів: 30)
P22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації (Кількість коментарів: 23)
P22 Створення, випробування та дослідження на навколоземних орбітах перших вітчизняних наносупутників "ПоліІТАН" формату CubeSat (Кількість коментарів: 24)
P22 Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення (Кількість коментарів: 37)
P22 Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь (Кількість коментарів: 30)
P23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи (Кількість коментарів: 27)
P23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі" (Кількість коментарів: 20)
P23 Сучасні прилади та технологіїї ультразвукової медичної діагностики (Кількість коментарів: 6)
P23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ (Кількість коментарів: 29)
P23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування (Кількість коментарів: 12)
P23 Наукові основи забезпечення надійності і економічності шахтних копрів (Кількість коментарів: 6)
P23 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 30)
P24 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" (Кількість коментарів: 37)
P24 Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих (Кількість коментарів: 58)
P24 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" (Кількість коментарів: 17)
P24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні (Кількість коментарів: 20)
P25 Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики" (Кількість коментарів: 33)
P25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі (Кількість коментарів: 53)
P25 Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів (Кількість коментарів: 55)
P25 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах" (Кількість коментарів: 13)
P25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях (Кількість коментарів: 49)
P25 Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень" (Кількість коментарів: 16)
P26 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 10)
P26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України (Кількість коментарів: 27)
P26 Цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування" (Кількість коментарів: 12)
P27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 50)
P27 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою (Кількість коментарів: 46)
P27 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" (Кількість коментарів: 56)
P28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки (Кількість коментарів: 35)
P28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій (Кількість коментарів: 46)
P28 Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень (Кількість коментарів: 44)
P29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань (Кількість коментарів: 79)
P29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
P29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
P29 Ультразвукова ударна обробка поверхні конструкцій та споруд (Кількість коментарів: 36)
P29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій” (Кількість коментарів: 8)
P30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії (Кількість коментарів: 23)
P30 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем (Кількість коментарів: 44)
P31 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 12)
P31 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки (Кількість коментарів: 16)
P31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 35)
P31 Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки (Кількість коментарів: 54)
P31 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 35)
P32 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки (Кількість коментарів: 0)
P32 Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 38)
P32 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН” для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 26)
P33 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 32)
P33 Наукове обґрунтування, розробка та впровадження ефективних технологій освоєння родовищ титанового комплексу України (Кількість коментарів: 0)
P33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 0)
P33 Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем (Кількість коментарів: 81)
P33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 21)
P34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками" (Кількість коментарів: 43)
P34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 43)
P34 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні (Кількість коментарів: 41)
P35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 38)
P36 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" (Кількість коментарів: 62)
P36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел (Кількість коментарів: 34)
P38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики (Кількість коментарів: 30)
P38 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 21)
P39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України (Кількість коментарів: 23)
P39 Цикл наукових праць "Мікроскопічні підходи у фізиці м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P40 Розробка та впровадження високоефективних систем синхронізації цифрових інфокомунікаційних мереж наносекундного діапазону (Кількість коментарів: 5)
P40 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів (Кількість коментарів: 35)
P40 Розробка та впровадження системи технологій видобутку і переробки залізорудної сировини із забезпеченням раціонального надрокористування (Кількість коментарів: 32)
P42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 10)
P42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 0)
P43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці" (Кількість коментарів: 51)
P44 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Кількість коментарів: 34)
P44 Створення циклічно-потокового транспорту на базі крутопохилого конвеєра для переміщення скельної гірничої маси з кар'єрів (Кількість коментарів: 6)
P44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі" (Кількість коментарів: 16)
P44 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" (Кількість коментарів: 6)
P45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)" (Кількість коментарів: 0)
P46 Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі» (Кількість коментарів: 4)
P47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 1)
P47 Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки (Кількість коментарів: 10)
P49 Цикл наукових праць “Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі ” (Кількість коментарів: 0)
P49 Новітні методи та засоби побудови великих розподілених комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної IT-інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P50 Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства (Кількість коментарів: 0)
P52 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" (Кількість коментарів: 56)
P54 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 18)
P56 Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій) (Кількість коментарів: 20)
P66 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем (Кількість коментарів: 44)
P90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів" (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України (Кількість коментарів: 56)
P1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату (Кількість коментарів: 11)
P3 Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану (Кількість коментарів: 26)
P4 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів (Кількість коментарів: 42)

Сторінки