Ви є тут

Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"


Номер роботи - P 16 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Нелинейно-оптические эффекты в атомных, молекулярных и твердотельных системах при взаимодействии со сверхкороткими световыми импульсами"Авторы:Бондар М.В., Волков В.И., Дмитрук И.Н., Ефимова С.Л.,Кадан В.Н., Малюкин Ю.В., Пржонская О.В., Романенко В.И.  Aseriesofpapers"Nonlinear-opticaleffectsintheatomic, molecularandsolid-statesystemsattheinteractionwithultrashortlightpulses"Authors:BondarM.V., VolkovV.І.,  DmitrukІ.M., EfimovaS.L., KadanV.M., MalyukinYu.V., PrzhonskaO.V., RomanenkoV.I


 

Автори:

Бондар М.В., Волков В.І., Дмитрук І.М., Єфімова С.Л.,Кадан В.М., Малюкін Ю.В.,

Пржонська О.В., Романенко В.І.

 

Представлений Інститутом фізики НАН України.

 

Цикл наукових праць складається із 5 монографій та 100 статей, опублікованих у міжнародних журналах.

Авторами отримано пріоритетні результати із  закономірностей розповсюдження ультракоротких світлових імпульсів в ізотропних середовищах, особливостей адіабатичного перенесення населеності в атомно-молекулярних системах в збуджені стани, з нових механізмів багатофотонного поглинання світла і люмінесценції в молекулярних розчинах та кристалічних напівпровідниках, властивостей поверхневих плазмонів в металевих наночастинках в полі ультракоротких лазерних імпульсів, просторово-часовій зміні коефіцієнта поглинання та показника заломлення світла в анізотропних нелінійно-оптичних середовищах.

Авторами встановлено  нові механізми двохфотонного поглинання світла у стани з високою енергією, що дозволяє отримати ≈100% перенесення населеності у збуджені стани.  Зареєстровано «надсвітлові» переміщення максимуму інтенсивності світлових фемтосекундних філаментів в прозорих діелектриках, нове явище – динамічне поляризаційне розщеплення поверхневих плазмонів в наночастинках благородних металів в полі потужних фемтосекундних імпульсів.

Отримані фундаментальні результати відкривають шлях до створення оптичних обмежувачів лазерного випромінювання, швидкодіючих оптичних перетворювачів, перемикачів та плазмонних сенсорів для телекомунікаційних технологій, середовищ для двофотонного об’ємного запису інформації та двофотонних сенсибілізаторів синглетного кисню для лазерної фотодинамічної терапії, нанофотонних технологій, тощо.