Ви є тут

Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом газу НАН України.

 Автори: Жук Г.В., Гриценко А.В., Волков С.С., Кубенко С.Б., Северін О.С., Вербовський В.С., Недава О.А., Іванов Ю.В.

  В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему утилізації парникових газів, що виділяються в атмосферу при розкладанні органічної частини відходів, протипожежної безпеки звалищ та створення додаткових сталих джерел альтернативної енергії в Україні. Дегазація попереджує загоряння звалищ.

На основі проведеного системного аналізу 16 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) розроблено наукові засади та методологію створення систем утилізації біогазу в енергетичних установках, в тому числі, як проектів спільного впровадження за Кіотським протоколом, розроблено комплексні технології збору, підготовки та використання біогазу з виробленням електроенергії, тепла, природного газу та вуглекислоти, їх збереження та перевезення у вигляді гідратів.

Розроблено проекти і впроваджено на полігонах ТПВ Київської, Житомирської, Миколаївської і Луганської областей промислові комплекси захисту атмосфери від парникових газів та їх утилізації з виробленням електроенергії.

Про світовий рівень розробок свідчить відповідність технологій кращим світовим практикам Глобальної Метанові Ініціативи, схвалення проекту спільного впровадження Кіотського протоколу Національним агентством екологічних інвестицій України.

Економічний ефект від впроваджених об’єктів становить близько 4 млрд. грн, на теперішній час вже вироблено та поставлено в мережу на безперервній основі 66.5 млн. кВт-год електроенергії на суму 280 млн. грн. При цьому реальне скорочення викидів парникових газів склало більше 300 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти. Впровадження розроблених технологій на крупних полігонах ТПВ України дозволить щороку стабільно виробляти електроенергії на 6.5 млрд. грн, заміщати 0.5 млрд. куб. м природного газу. При значному екологічному ефекті досягнуто економічної рентабельності (строк окупності проектів складає біля 2 років).

Кількість публікацій: 3 монографії, 50 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 12 патентами України.

Громадське обговорення роботи відбулося 22 листопада 2016 року о 15.00 годині на засіданні Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" за адресою:  м. Львів, вул. С. Бандери 12, (актова зала головного корпусу).

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.