Ви є тут

Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих


Номер роботи - P 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

ПредставленоДніпровським державним технічним університетом.

Автори:к.т.н. Буря О.І., к.т.н. Єрьоміна К.А., д.ф.-м.н. Лисенко О.Б., д.ф.-м.н. Кончиць А.А., д.т.н. Морозов О.Ф.

 

Метою роботи є створення науково-технологічних передумов для виготовлення полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) нового покоління на основі термопластичних в’яжучих, які за техніко-економічними показниками перевершують світові аналоги й мають перспективу впровадження у різноманітних галузях цивільної та оборонної промисловості.

Створено наукові основи вивчення на атомно-молекулярному рівні механізмів взаємодії полімерної матриці з наповнювачами, а також концептуальні підходи з’ясування закономірностей формування структури та властивостей композитів.

Запропоновано унікальні технології виготовлення вихідних композицій полімер-наповнювач у обертальному електромагнітному полі, модифікування волокнистих наповнювачів наночастками хімічних елементів або сполук, а також створення гібридних композитів, з використанням яких отримано низку нових ПКМ на основі аліфатичних та ароматичних поліамідів з наповнювачами різної природи, форми і розмірів.

Реалізовано комплекс фундаментальних, експериментальних і технологічних досліджень нових ПКМ з покращеними властивостями та заходи з їх практичного використання в сфері модернізації машин і механізмів, у тому числі, й спецтехніки.

Більшість наведених в роботі результатів є такими, що отримані вперше в Україні а деякі, насамперед, не відомі раніше якісні та кількісні комбінації полімер-наповнювач, які забезпечують задані сполучення корисних властивостей розроблених ПКМ, за усіма критичними показниками випереджають й зарубіжні аналоги.

Ефективність нових ПКМ на основі термопластичних в’яжучих підтверджена численними прикладами їх використання в ущільнюючих елементах, підшипниках ковзання, шестернях, сферичних шарнірах, деталях транспортувальних механізмів та спецтехніки.

Економічний ефект від нормативного використання на підприємствах України розроблених ПКМ, розрахований за період 2000-2018 років становить  близько 1,16 млрд. грн.

Кількість публікацій: 20  монографій (6 -   видані за кордоном),  700 статей (75 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 128/5; Google Scholar – 742/11.  Отримано 15 патентів України на винахід та 4 патенти РФ .За даною тематикою захищено 15 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 1 жовтня  2019 року о 10 годині на засіданні Вченої ради Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича  за адресою: м. Київ, вулиця Кржижановського, 3 ( зала засідань).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.