Ви є тут

Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення


Номер роботи - P 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Автори: Галунов М.З., Жмурін П.М., Лебедєв В.М., Ададуров О.Ф., Бедрик О.І.

Метою роботи є створення новітнього покоління пластмасових сцинтиляторів, які б задовольняли більшості вимог до сцинтиляційних матеріалів, які диктуються умовами проведення сучасного фізичного експерименту, та розробка технологій їх виробництва.

Створено наукові основи новітніх технології виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів підвищеної прозорості та радіаційної стійкості, що дозволило пластмасовому сцинтилятору стати основою нового мюонного детектора для CDF (США), розвитку технології стрипів для створення координаційно чутливого детектору для експерименту OPERA (Франція), розвитку технології виробництва високоперфорованих тайлів, що стала основою електромагнітного калориметра для експерименту COMPASS (ЦЕРН, Швейцарія). В результаті виконаної роботи створено нові високопродуктивні технології та обладнання для виробництва пластмасових сцинтиляторів, що дозволило створити унікальні детектори для міжнародних проектів з фізики високих енергій. Досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво удосконалених технологій одержання пластмасових сцинтиляторів, що стали основою детекторів іонізуючого випромінювання, становить 2,1 млн.грн. Сумарний ефект від впровадження робіт складає біля 25 млн. грн.

Кількість публікацій: 3 монографії, 78 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 500 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 7. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 21 патентом.

Громадське обговорення роботи відбулося 29 листопада 2016 року о 15.00 на засіданні Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка адресою: м. Львів, вул.. Кирила і Мефодія, 6, аудиторія 1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.