Ви є тут

Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій


Номер роботи - P 10 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".

 

Автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., д.т.н., Снігур В.Г., к.т.н., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., д.т.н., Гапєєв С.М., д.т.н., Вигодін М.О., к.т.н.

 

Метою роботи є оптимізація і подовження експлуатаційного циклу вугільної шахти шляхом розробки та впровадження геомеханічно адаптованих до гірничо-геологічних умов Західного Донбасу інноваційних технологій переходу високоамплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками з одночасним впровадженням комплексу заходів для диверсифікації.

Авторами створено адекватні геомеханічні моделі деформування структурно порушеного породного масиву в процесі створення комплексу магістральних і підготовчих виробок вугільної шахти. Це дозволило обґрунтувати параметри безпечних, економічно і екологічно адаптованих конструкцій систем комбінованого кріплення та технологій, і вперше у світовій практиці зробило можливим ефективне розкриття, підготовку і відпрацювання вугільних пластів при наявності високоамплітудних геологічних порушень.

Актуалізовано програму диверсифікації діяльності шахти на стадії її закриття. Розкрито додатково 40 млн. т запасів вугілля, подовжено на 15 років життєвого циклу шахти. Фактичний економічний ефект склав близько 4 млрд. гривень.

 

Кількість публікацій: 24 монографії, 330 статей (47 - у міжнародних виданнях), 5 нормативних документів. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних Scopus) h-індекс = 2 та 186 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 16. Зареєстровано наукове відкриття, отримано 3 патенти України на винахід, 2 деклараційні патенти на винахід.   За даною тематикою захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 12 вересня 2017 року о 13.00 на засіданні Вченої ради Інституту фізики гірничих процесів НАН України за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.