Ви є тут

Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України


Номер роботи - P 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет".

Автори: д.т.н. Ступнік М.І., д.т.н. Коваленко І.Л., Короленко М.К, Полторащенко С.П., Карапа І.А., Шевчик Д.В., Кіященко Д.В., Небогін В.З.

Метою роботи є розробка й впровадження технологій підземного видобутку руд за каскадним принципом відходності, які спрямовані на відвернення негативного впливу на довкілля, розв’язують проблему утилізації відходів гірничодобувної промисловості і забезпечують раціональне використання сировинних ресурсів України.

Теоретично і експериментально обґрунтовано наукові засади розробки потужних рудних покладів із забезпеченням стійкого стану земної поверхні і рудного масиву, технологій виготовлення та застосування безпчних безтротилових вибухових речовин, утилізації техногенних відходів у підземному просторі.

Комплексне впровадження здійснено на Запорізькому залізорудному комбінаті (ЗЗРК), де з 2007 року у складі закладних сумішей виробленого простору щорічно утилізується понад 4,4 млн. тон промислових відходів металургійного виробництва, гірських порід відвалу комбінату, вторинних ресурсів осушення родовища, всього утилізовано  50 млн. тон. Виключено просідання земної поверхні і скиди високомінералізованих шахтних вод у відкриті водотоки (понад 900 тис. м3 щорічно). Застосування розроблених безтротилових вибухових матеріалів та самохідної бурової і зарядної техніки дозволили  знизити обсяги отруйних газів вибуху у 2,5 – 3,0 рази та повністю механізувати буровибухові роботи при збільшенні  рентабельності  у 4,6 разів.

Впровадження на шахтах Кривбасу технологій комбінованого відпрацювання рудних покладів дозволяє здійснити перехід до відкрито-підземного видобутку магнетитових кварцитів з утилізацією відходів гірничого виробництва, зокрема хвостів збагачення, в підземних пустотах.

На залізорудних шахтах України застосовано понад 30 тис. тон безпечних сучасних безтротилових матеріалів.

Економічний ефект впровадження склав понад 416 млн. грн,  Екологічний ефект (відвернута шкода)  складає щорічно  понад 304,5 млн. грн, за період з 2007р. становить  понад 1,9 млрд. грн.

Кількість публікацій:249, в т.ч. 5 монографії,  посібник, 149 статей (35 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/2; Scopus – 54/4; Google Scholar – 236/9.  Отримано 18 патентів України на винахід.За даною тематикою захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 03 жовтня 2019 року о 14.30 на засіданні Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19 (аудиторія 104 головного корпусу).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.