Ви є тут

Створення, випробування та дослідження на навколоземних орбітах перших вітчизняних наносупутників "ПоліІТАН" формату CubeSat


Номер роботи - P 22 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автори:
1. РАССАМАКІН Борис Михайлович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського;
2. БАЙСКОВ Микола Федорович – науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського;
3. КОВАЛЕНКО Євген Юрійович – кандидат технічних наук, науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського;
4. ДУШЕЙКО Михайло Григорович – провідний інженер КПІ ім. Ігоря Сікорського;
5. ЛАУШ Анатолій Григорович – головний конструктор ТОВ "НВС Телематичні Системи";
6. ПЕРШИН Микола Олексійович – старший викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського;;
7. ХОМІНИЧ Віктор Іванович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського;
8. ЛАНЕВСЬКИЙ Євген Валерійович – генеральний директор ТОВ "Діона-ЛТД".

Авторами сформульовано та вирішено задачу зі створення платформи нового класу вітчизняних малих космічних апаратів – низькобюджетних наносупутників "ПоліІТАН" формату CubeSat з довготривалим ресурсом знаходження на орбітах для перевірки нових технологій, приладів та досліджень навколоземного простору Землі. Створено наукові основи технології проектування, конструювання, виготовлення та випробувань підсистем наносупутників: "ПоліІТАН-1" (запущений на орбіту Землі 19.06.2014р. працює до теперішнього часу), "ПоліІТАН-2", "ПоліІТАН-3-PUT" (виготовлена інженерна модель).

Авторами проведено комплексні дослідження на орбіті Землі наносупутників "ПоліІТАН" формату "CubeSat" при дії факторів космічного просторуз такими результатми: перевищено гарантований термін знаходження на орбіті;  підтверджено розроблені методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат; підтверджено фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень нанокристалічних і монокристалічних пристроїв – кремнієвих фотоелектричних перетворювачів і датчиків кутових координат Сонця; відпрацьовано вітчизняні підсистеми орієнтації та навігації з приймачем глобальних сигналів GPS/GLONAS.

Створено методики та удосконалено стенди для проведення термовакуумних тестів нано- та мікросупутників. Розроблено та введено в експлуатацію наземний центр  приймання  телеметрії та  керування польотом  наносупутників, а при  запуску

За своїми характеристиками створені підсистеми вітчизняних наносупутників "ПоліІТАН-1" та "ПоліІТАН-2" формату "CubeSat" – на рівні світових аналогів, а деякі з них перевищують світові аналоги (у підсистемі навігації). Вперше для наносупутників формату CubeSat застосовані вуглепластикові несучі каркаси, що виконують комплекс функцій: несучі для фотоелементів і електромагнітів та захисні при циклічній дії тепла (холоду), а також космічних ультрафіолету й радіації.

Громадське обговорення роботи відбудеться 27 жовтня 2020 року о 14 годині на засіданні Вченої ради Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України. 

Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 40, (корпус 4/1, кімната 209). У зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Веб-обговорення буде проведене на платформі "Zoom". Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електронну пошту: bmrass@ukr.net, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 150, у т.ч. 3 монографії, посібник, 146 статей (40 – в англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 26/5, Scopus – 49/5, Google Scholar – 174/6. Отримано 2 патенти України на винахід, 2 патенти на промисловий зразок, закордонний патент. За даною тематикою захищено 3 кандидатські дисертації.