Ви є тут

Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту


Номер роботи - P 31 ПОДАНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Автори: Драгобецький В.В., Шаповал О.О., Щепетов В.В., Лотоус В.В., Леготкін Г. І., Слєпинін О.Г., Чигиринський В.В., Кресанов Ю.С.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено оптимальні параметри процесів пластичної деформації, плакування та деформаційного зміцнення.

Створено наукові основи процесів виробництва виробів для металургії та транспорту пластичним деформуванням. Сформовано базові концептуальні засади побудови оптимізаційних моделей процесів виробництва деталей металургії та транспорту.

Запропоновано комплекс керованих ефектів пластичної деформації, критерії оптимізації, технології в’язко пластичного і пластичного деформування заготовок. Реалізовано нові конструктивні рішення тонкостінних профілів, технології виробництва деталей металургії та транспорту.

 Вироби, виготовлені за запропонованими технологіями, відповідають, а за деякими показниками перевищують зарубіжні аналоги.

 За результатами досліджень впроваджено у виробництво нову технологічну схему виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик; розроблено технологічний комплекс для серійного виробництва композиційних активних елементів електродів, плазмотронів; налагоджено виробництво більш 300 модифікацій ободів та деталей коліс транспортних засобів з випуском 6,5 млн. шт. за рік та 19 найменувань заготовок лопаток КВТ та КНТ з титанових сплавів, з нержавіючих та жароміцних сталей для авіадвигунів виробництва ПАО «Мотор Січ».

.Економічний ефект від впровадження 288,32 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 822, в т.ч. 9 монографій, 4 підручники, 605 статей (36 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 64 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 147 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 25 кандидатських дисертацій.