Ви є тут

Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: д.т.н. Литвин В.В., д.т.н. Берко А.Ю., д.т.н. Буров Є.В., д.н.соц.ком. Кунанець Н.Е., д.т.н. Пелещишин А.М., д.т.н. Жежнич П.І.

Авторами розроблено математичне забезпечення для процесів формування баз знань, інтелектуальних інформаційних систем на основі адаптивної онтології, що дало змогу формалізувати та автоматизувати процеси інформаційного моделювання різнотипових предметних областей. Побудовано на основі теорії формальних систем модель даних для процесів інтеграції даних, що є принципово новим способом їх опису, на відміну від традиційних підходів, які ґрунтуються на теорії множин, теорії графів та математичній логіці. Розроблено методи, засоби та способи проектування та організації реляційних баз часовозалежних даних.

Обґрунтовано та подано методологічні засади нової наукової галузі – соціокомунікаційна інженерія, сукупності методів, засобів та способів, які при системному використанні дозволяють проектувати та створювати якісні та ефективні соціокомунікаційні технології та системи. Розроблено ефективні алгоритми декомпонування інформаційного наповнення веб-форумів та метод виявлення споживацького досвіду на основі маркерів шляхом класифікації лінгвістичних ознак складових висловлювання споживацького досвіду.

Результати дослідження впроваджені при інформаційній підтримці культурних та мистецьких проектів Львівської облдержадміністрації, асоціації музеїв та галерей Львівщини, у наукових бібліотеках Львова, у численних проектах багатьох ІТ-компаній, у туристичних фірмах, в розробленнях інформаційно-аналітичної системи "Управління ВНЗ" Національного університету “Львівська політехніка”, низці установ, підприємств.

Кількість публікацій: 13 монографій, 455 статей (38 - у зарубіжних виданнях), 48 навчально-методичних видань. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 7/1; Scopus – 111/6; Google Scholar – 1192/14За даною тематикою захищено 6 докторських та 17 кандидатських дисертацій.