Ви є тут

Державні премії

Номер Назва роботи Презентація
P46 Розробка, створення, освоєння серійного виробництва та впровадження гами високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
P46 Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки (Кількість коментарів: 0)
P47 Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс" (Кількість коментарів: 0)
P47 Рослини в космосі: гравічутливість та розробка технологій вирощування (Кількість коментарів: 0)
P48 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини (Кількість коментарів: 0)
P48 Теорія, методи синтезу та промислова реалізація економічних спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів швидкої обробки великих інформаційних масивів (Кількість коментарів: 0)
P49 Створення та впровадження інноваційної системи управління якістю підготовки лікарів в Україні (Кількість коментарів: 0)
P49 Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів (Кількість коментарів: 0)
P50 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в абдомінальній онкології (Кількість коментарів: 0)
P50 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок (Кількість коментарів: 0)
P51 Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени (Кількість коментарів: 0)
P51 Підвищення динамічних якостей вантажних вагонів і збільшення ресурсу елементів ходових частин за рахунок їх комплексної модернізації та створення на її основі візків нового покоління. (Кількість коментарів: 0)
P52 Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об’єктів України (Кількість коментарів: 0)
P52 Нові технології прецизійної електрометрії (Кількість коментарів: 0)
P53 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок (Кількість коментарів: 0)
P53 Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами (Кількість коментарів: 1)
P54 Розробка наукових засад, створення та впровадження у серійне виробництво комплексу прецизійної електровимірювальної апаратури для народного господарства України (Кількість коментарів: 0)
P54 Розробка і впровадження на залізницях України нових конструкцій і ресурсозберігаючих технологій колії та стрілочних переводів, що забезпечують підвищення швидкостей руху поїздів і надійність експлуатації (Кількість коментарів: 0)
P55 Дослідження, розробка і впровадження енергоефективних технологій та обладнання кабельного електрообігріву в Україні (Кількість коментарів: 0)
P55 Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва (Кількість коментарів: 0)
P56 Розробка наукових засад управління земельними ресурсами, що забезпечує високу ефективність використання і охорони землі (Кількість коментарів: 0)
P56 Розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів природного походження для підвищення продуктивності тварин (Кількість коментарів: 0)
P57 Розвиток теоретичних основ удосконалювання і підвищення економічної й екологічної ефективності теплогенеруючих установок систем теплопостачання житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 0)
P57 Цикл наукових праць "Правове регулювання договірних відносин в умовах ринкової економіки в Україні" (Кількість коментарів: 0)
P58 Україна в глобальному світі: історичний досвід та сучасні виклики (Кількість коментарів: 0)
P59 Клініко-епідеміологічне обґрунтування та втілення масової і групової йодної профілактики йодозалежних захворювань в Україні (Кількість коментарів: 0)
P60 Цикл наукових праць "Відкриття та результати дослідження комет, зокрема комети 67P – головної цілі європейської космічної місії "РОЗЕТТА" (Кількість коментарів: 0)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів" (Кількість коментарів: 41)
P1 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" (Кількість коментарів: 15)
P1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України (Кількість коментарів: 25)
P2 Створення навігаційних систем для космічних апаратів, ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів (Кількість коментарів: 5)
P2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок (Кількість коментарів: 41)
P2 Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах (Кількість коментарів: 15)
P2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля (Кількість коментарів: 42)
P3 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок" (Кількість коментарів: 0)
P3 Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах (Кількість коментарів: 34)
P3 Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування (Кількість коментарів: 41)
P3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P4 Цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень" (Кількість коментарів: 26)
P4 Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту (Кількість коментарів: 58)
P4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P5 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв (Кількість коментарів: 43)
P5 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 44)
P5 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 36)
P5 Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною (Кількість коментарів: 45)
P5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (Кількість коментарів: 22)
P6 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами" (Кількість коментарів: 7)
P6 Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки (Кількість коментарів: 43)
P7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Кількість коментарів: 25)
P7 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою (Кількість коментарів: 40)
P7 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин (Кількість коментарів: 15)
P7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P7 Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки (Кількість коментарів: 32)
P8 Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів (Кількість коментарів: 43)
P8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України (Кількість коментарів: 18)
P8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P8 Фізичні засади формування низькорозмірних систем із урахуванням взаємодії частинок та створення інноваційного вакуумно-технологічного обладнання з плазмовими потоками надвисокої густини (Кількість коментарів: 52)
P9 Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування (Кількість коментарів: 12)
P9 Створення нових матеріалів та приладів оптотехніки (Кількість коментарів: 12)
P9 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин (Кількість коментарів: 15)
P9 Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України (Кількість коментарів: 34)
P9 Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі" (Кількість коментарів: 13)
P10 Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем (Кількість коментарів: 79)
P10 Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування (Кількість коментарів: 65)
P10 Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика) (Кількість коментарів: 64)
P11 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 73)
P11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 0)
P11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 46)
P11 Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів (Кількість коментарів: 30)
P11 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу (Кількість коментарів: 8)
P11 Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів (Кількість коментарів: 8)
P12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію (Кількість коментарів: 23)
P12 Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл (Кількість коментарів: 54)
P12 Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів (Кількість коментарів: 28)
P13 Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита (Кількість коментарів: 29)
P13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем (Кількість коментарів: 38)
P13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи" (Кількість коментарів: 12)
P14 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами (Кількість коментарів: 34)
P14 Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі (Кількість коментарів: 17)
P14 Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 54)
P15 Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку (Кількість коментарів: 20)
P15 Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів (Кількість коментарів: 59)
P15 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин (Кількість коментарів: 27)
P15 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" (Кількість коментарів: 54)
P15 Цикл наукових праць "Фундаментальні властивості матерії в ультрарелятивістських ядерних зіткненнях та у ранньому Всесвіті" (Кількість коментарів: 5)
P15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин (Кількість коментарів: 54)
P15 Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів з унікальними фізико-механічними властивостями (Кількість коментарів: 39)
P16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами" (Кількість коментарів: 1)
P16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього (Кількість коментарів: 24)
P16 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 19)
P16 Фізичні принципи спін-хвильової електроніки та спінтроніки (Кількість коментарів: 29)
P16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення (Кількість коментарів: 40)
P16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами" (Кількість коментарів: 19)
P17 Створення та широке впровадження нових зварювальних електродів для нафтогазовоϊ та машинобудівноϊ галузі (Кількість коментарів: 47)
P17 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” (Кількість коментарів: 42)
P17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами (Кількість коментарів: 39)
P18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 21)
P18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P18 Підвищення якості та надійності промислової продукції за допомогою ультразвукових технологій (Кількість коментарів: 56)
P18 Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів (Кількість коментарів: 24)

Сторінки