Ви є тут

Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень


Номер роботи - P 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Автори:д.ф.-м.н. Галба Є.Ф., д.ф.-м.н. Дорошенко А.Ю., д.ф.-м.н. Єршов С.В., д.ф.-м.н. Литвин О.О., д.ф.-м.н. Петрик М.Р., к.ф.-м.н. Попов О.В., д.ф.-м.н. Скобелєв В.Г., д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.

   Метою  роботи є створення теоретичних засад та науково-обґрунтованої методології математичного моделювання складних багатокомпонентних систем та процесів, які дозволяють використовувати потужний потенціал високопродуктивних обчислень на основі суперкомп'ютерних технологій.

     Авторами запропоновано новітні методи математичного моделювання нанопроцесів  на основі концепції feedback-систем в неоднорідних  і нанопористих середовищах. Розроблено високопродуктивні градієнтні методи ідентифікації параметрів складних наносистем і наносорбційних процесів.

   Створено наукові основи комп’ютерного дослідження математичних моделей з наближеними даними розрідженої структури на новітніх високопродуктивних суперкомп’ютерних системах на основі структурної регуляризації та декомпозиції даних і багаторівневої моделі паралельних обчислень. Підвищено ефективність використання потужних обчислювальних ресурсів паралельної дії та суттєво зменшено частку ручної праці розробників програмного забезпечення, призначеного для вирішення складних проблем математичного моделювання.

Створені методи успішно застосовані у кількох напрямках використання високопродуктивних обчислень на паралельних системах, зокрема, для реалізації швидкісного і високоточного регіонального метеорологічного прогнозування, для моделювання життєвого циклу відповідальних зварних конструкцій, будівельних конструкцій тощо.

Кількість публікацій: 20 монографій (1 – видана за кордоном), 190 статей (31 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 79/5; Scopus – 302/7; Google Scholar – 1324/15. За даною тематикою захищено 7 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 16 вересня 2019 року о 14 гордині на засіданні Вченої ради  Факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені  Тараса Шевченка  за адресою:  м. Київ, проспект академіка Глушкова, 4д, аудиторія 01.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.