Ви є тут

Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур


Номер роботи - P 18 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: Бойко Ю.В., Волохов В.М., Глибовець М.М., Єршов С.В., Кривий С.Л., Погорілий С.Д., Ролік О.І., Теленик С.Ф., Ясочка М.В.

Метою роботи є створення науково обґрунтованої цілісної методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури і експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування і управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень, інструментів розробки тощо.

Авторами створено методологію проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. В межах цієї методології вперше розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів і некласичних та нечітких логік.

Створено методи побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем, що функціонують у розподіленому високопродуктивному середовищі, на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур, що дозволяє, у порівнянні з відомими рішеннями, знизити вартість побудови, підвищити продуктивність та надійність розподілених систем.

Розроблено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, що дає можливість строгими математичними методами здійснювати проектування алгоритмів для функціонування у розподіленому середовищі.

Теоретичні результати застосовано при розробці ключових компонент (метамоделей, нечітких моделей та систем трансформацій) в процесі реалізації експериментальних мультиагентних систем.

Кількість публікацій: 495, в т.ч. 21  монографія, 9 підручників, 23 навчальних посібників, 424 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 91 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 15 авторськими свідоцтвами та 3 патентами. За даною тематикою захищено 8 докторських та 33 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 29 вересня 2015 року о 10.00 годині на розширеному засіданні Вченої ради Інституту проблем реєстрації інформації НАН Україниза адресою: м. Київ, вул. Шпака, 2, конференц-зала.

 Матеріали обговорення знаходяться  в Секретаріаті Комітету.