Ви є тут

Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях


Номер роботи - P 25 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Радіоастрономічним інститутом НАН України.

Автори: ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М., д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станіславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., Степкін С.В., Сидорчук М.А.

Метою роботи є проведення надчутливих комплексних спостережень та досліджень низькочастотного радіовипромінювання декаметрових хвиль повної вибірки астрономічного населення Всесвіту.

Відкрито нові об'єкти та явища у сонячній системі, Галактиці та Метагалактиці, зокрема, невідомі раніше магніто-активні плазмові утворення в атмосферах Сонця, планет, зірок, а також у міжпланетному та міжзоряному середовищах; блискавки на Сатурні; нові пульсари та невідома галактична популяція джерел спорадичного радіовипромінювання; холодні хмари галактичних рукавів з нейтральним воднем, але з повністю іонізованими гігантськими атомами вуглецю з розмірами близько 0,1 мм, які мають рекордно високі збуджені стани на квантових рівнях, більших за 1000; протяжні гало та космологічні явища для далеких радіогалактик та квазарів. Усі ці утворення генерують невідоме раніше низькочастотне радіовипромінювання з різноманітними просторово-частотно-часовими та еволюційними особливостями.

Доведено, що у сучасній всехвильовій астрономії найбільш довгохвильовий діапазон – декаметровий за своїми важливістю та інформативністю є одним з найцікавіших. На тлі бурхливого розвитку світової низькочастотної радіоастрономії вітчизняні експериментальні засоби та результати залишаються неперевершеними, які добре відомі і визнані у науковому світі, є незамінними та максимально затребуваними. Проведені дослідження та їх результати закріплюють пріоритет України та забезпечують її інтеграцію у європейський та світовий науковий простір, включаючи приєднання до сучасних світових мереж наземних та космічних радіотелескопів.

Кількість публікацій: 129 статей (83 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 523/13; Scopus – 519/12; Google Scholar – 1636/24. За даною тематикою захищено 10 докторських та 42 кандидатських дисертацій.