Ви є тут

Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі"


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

 

Автори: Бекетов Г.В., Клімов О.С., Матяш І.Є., Оберемок Є.А., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М.

Сприйняття людством матеріального оточення світу відбувається в основному реєстрацією випромінювання, у складі якого є поляризована частина. Не здатність людського зору розрізняти стан поляризації світла спричиняє неповноцінне відображення об’єктивної реальності. Подолання цього недоліку є метою роботи, у якій викладено результати, отримані розробленою технікою поляризаційної модуляції електромагнітного випромінювання.

Виокремлення цим методом поляризованої компоненти світла, подальший її аналіз та використання стають основою новітнього науково-технічного напрямку – поляриметрії високої інформативної здатності. Її зміст має три складових: надчутлива реєстрація компонентів еліптично поляризованого випромінювання після його взаємодії з речовиною; експериментальне визначення компонент матриці Мюллера та екстракція із них, як з «чорного ящика», відомостей про діелектричні властивості зразка; розроблення та створення фізичних, метрологічних та біологічних сенсорних систем на основі поляризаційних ефектів.

Високоінформативна здатність поляриметрії полягає у можливості її застосування для практично безмежної множини об’єктів дослідження у всіх агрегатних станах, у значному (5÷6 порядків) динамічному діапазоні вимірюваних величин компонент Стокса,  у  реєстрації просторового розподіліу величин елементів матриці Мюллера (Мюллер-томографія) досліджуваного об’єкту, у широкому переліку медико-біологічних застосувань розроблених приладів.

Результати циклу мають значення для різноманітних галузей науки (фізики, хімії, біології, медицини), техніки (приладобудування), технологій (матеріалознавство) та підготовки фахівців.  

Кількість публікацій: 187, в т.ч. 12 монографій, 141 стаття (74 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1257 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 18. Отримано 34 патенти. За даною тематикою захищено 3 докторських та 12 кандидатських дисертацій.